Stappen om asielcrisis op korte en langere termijn het hoofd te bieden
College Zeewolde deelt zorgen agrariërs
Saudi Arabia to Bid for the 2026 AFC Women’s Asian Cup
Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

Stappen om asielcrisis op korte en langere termijn het hoofd te bieden

De asielcrisis, het meest zichtbaar op het aanmeldcentrum in Ter Apel, vraagt om extra stappen – op korte, middellange en lange termijn. Veiligheidsregio’s, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid zetten zich in op vele fronten. Daarbij verkent het kabinet ook mogeli…

11 augustus 2022

College Zeewolde deelt zorgen agrariërs

Gemeente Zeewolde roept de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met de agrarische ondernemers in Flevoland. Ook verzoekt de gemeente de provincie om bij de Rijksoverheid op te komen voor de belangen van de vele agrariërs…

8 augustus 2022

Saudi Arabia to Bid for the 2026 AFC Women’s Asian Cup

Saudi Arabia Football Federation (SAFF) Women’s Football Department was established in 2019. -- The Kingdom’s first women’s Regional League was launched in November 2021, followed by a National Championship in January 2022. -- The Women’s National Football Team was established in 2021 and played its first offi…

5 augustus 2022

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle ki…

4 augustus 2022

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Ministe…

4 augustus 2022

Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022

De bevolking van Nederland is in het eerst halfjaar van 2022 met 119,9 duizend inwoners gegroeid. Dat is een sterke groei voor een eerste halfjaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. 4 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne, maar ook uit andere landen vestigden zich meer …

4 augustus 2022

Inflatie stuwende kracht achter tariefstijging zzp’ers

De ECB maakt een rentesprong van 0,5 procentpunt bekend, met als doel om de flink opgelopen inflatie in de eurozone te stelpen. Mede ingegeven door de huidige inflatie, de inflatieverwachting van gemiddeld 5,2 procent en een exceptioneel schaarse arbeidsmarkt zijn flexibel werken…

4 augustus 2022

De installatiebranche blijft groeien

De vooruitzichten voor de installatiebranche blijven goed. Het totale productievolume bouwinstallatie groeit in 2023. In de jaren daarna vertraagt de groei door de onzekere economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2023 en verder. Onderzoek…

4 augustus 2022


Onze Partners: