Privacy statement

Hoe gaat EZPress® News Distribution BV om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, tenzij u expliciet aan EZPress® News Distribution BV te kennen geeft dat uw gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

Dit betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van van de EZPress® Newsletter, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat dus is aangegeven).

De gegevens van vertegenwoordigers van de media, die zich bij EZPress® News Distribution BV aanmelden voor het regelmatig verkrijgen van persberichten, worden alleen voor dit doel gebruikt en zullen op geen enkele wijze voor andere doeleinden worden gebruikt

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met EZPress® News Distribution BV legt EZPress® News Distribution BV gegevens vast. Deze gegevens worden door EZPress® News Distribution BV gebruikt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van EZPress® News Distribution BV op de hoogte te houden. Indien u als klant van EZPress® News Distribution Bv geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij EZPress® News Distribution BV, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 147, 3890 AC Zeewolde. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de website en webpagina’s van EZPress® News Distribution BV worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan EZPress® News Distribution BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van Cookies

EZPress® News Distribution BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.

Cookies worden ook gebruikt om de integriteit te bewaken van geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden en de toegang te beperken tot diensten waarvoor betaald moet worden.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

EZPress® News Distribution BV en andere websites

Op de site van EZPress® News Distribution BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. EZPress® News Distribution BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Wijzigingen

EZPress® News Distribution BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van R EZPress® News Distribution BV.

Onze Partners: