Pressroom De Kunstcollegas BV

10 Gouden K’s toegekend

voor uitzonderlijke verdienste voor beeldende kunst

Oosterhout, 13 November 2023 /EZPress/ - Dit jaar hebben 25 wethouders met kunst en cultuur in hun portefeuilles, inwoners uit hun gemeenten voorgedragen voor een Gouden K.
Gouden K’s worden toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Omdat jaarlijks maximaal tien Gouden K’s worden toegekend, heeft het bestuur van Stichting Kunstweek uit de voordrachten tien personen geselecteerd.

De Gouden K is in immateriële zin een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend "


De tien Gouden K’s zijn toegekend, door de gemeente Assen aan Dick Schuur, door de gemeente Blaricum aan Soraya Hamming, door de gemeente Neder-Betuwe aan Jelier Vervloed, door de gemeente Noord-Beveland aan Peter Bakker, door de gemeente Oegstgeest aan Jetteke Bolten, door de gemeente Rijswijk aan Basje de Liefde, door de gemeente Stichtse Vecht aan Hans van Bemmel, door de gemeente West Maas en Waal aan Conny Dénis, door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan Kamiel van der Laan, door de gemeente Vlaardingen aan Cees Eykelenboom.

Iedere wethouder met Kunst en Cultuur in zijn of haar portefeuille kan elk jaar, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, een of twee inwoners van de gemeente voordragen voor toekenning van een Gouden K.
Een voordracht moet onderbouwd zijn door een motivatie die klip en klaar de uitzonderlijke prestatie(s) verwoordt van betrokkene ten faveure van beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars.

De Gouden K is in immateriële zin een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan hen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor, kort gesteld, beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Een speld met de letter K van Kunst onderstreept de eervolle toekenning van een Gouden K.

Doel van de toekenning van Gouden K’s is het benadrukken van de uitzonderlijke prestaties die de ontvangers van Gouden K’s hebben geleverd, waarvoor zij hulde en een stoffelijke onderscheiding verdienen.

Inwoners van Nederlandse gemeenten die zich individueel of namens een organisatie op opvallend positieve wijze hebben ingezet voor het onder de aandacht brengen van beeldende kunst, voor vergroting van het bereik van en/of de waardering voor beeldende kunst en/of voor steun aan (activiteiten van) beeldend kunstenaars en/of het behoud van, de plaatsing van, of restauratie van een of meer kunstwerken, komen in aanmerking voor een Gouden K.

Links:
Stichting Kunstweek
Gouden K

Contactinformatie
Stichting Kunstweek
E: klik hierEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: