Warmtetransitie in Flevoland - Earth, Wind and Fire?

Foto:
Foto: SteijgerComm

Lelystad, 01 Maart 2023 /EZPress/ - In Flevoland is de energietransitie overal zichtbaar. Windmolens en zonneparken in het landschap; zonnedaken in dorp en stad wekken duurzame stroom op. Een minstens zo groot deel van de transitie speelt zich echter af achter de voordeur. Daar is verwarming zonder aardgas de grootste opgave. Besparing door isolatie is één spoor, maar er is een tweede spoor nodig: benutting en winning van CO2-vrije warmte. Hoe komt Flevoland en hoe komen de Flevolanders straks aan hun warmte?

Het Genootschap Flevo wijdt op dinsdagmiddag 14 maart vanaf 13.00 uur in Museum Nagele een symposium aan de warmtetransitie. Nagele is een van de proeftuinen “Aardgasvrije wijken”; het symposium zit daar dicht bij het vuur.

• Sabine Jansen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzorgt een introductie op het vraagstuk en het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving;
• Ite Meints, duurzaamheidsregisseur van Lelystad, neemt de aanwezigen mee in de in de Flevolandse warmte-opgave, en de opties, aanpak en hindernissen in de Flevolandse gemeenten;
• Simon Bos van Amfius gaat ter verdieping in op benutting van omgevingswarmte met enkele praktijkervaringen rond aquathermie.
• En last but not least en heel concreet zal Rutger Bergboer, projectleider van Energiek Nagele de ervaringen van de proeftuin ‘aardgasvrije wijken’ in Nagele delen, gevolgd door een kort locatiebezoek.

Deelname wordt warm aanbevolen en is gratis. Graag uiterlijk aanmelden vóór 10 maart bij secretaris@genootschapflevo.nl en onder vermelding van uw naam (en eventuele organisatie).
De locatie is Museum Nagele, Ring 23, 8308 AL Nagele.
Nabij Museum Nagele is voldoende parkeergelegenheid, navigeer op Ring 15, Nagele.

Met openbaar vervoer is het bereikbaar vanuit Lelystad, Dronten, Swifterbant en Emmeloord.
Check voor alle zekerheid of er op dat moment stakingen zijn!

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
Bij dit bericht hoort bijlage De Nieuwsbrief maart 2023.


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: