Hoog rendement op VvE reserves mogelijk van de baan

Amersfoort, 22 November 2022 /EZPress/ - Vereniging Eigen Huis heeft Tweede Kamerleden onlangs gewezen op het onterechte onderscheid tussen appartementseigenaren en andere huiseigenaren als het gaat om de heffing op spaargeld voor onderhoud. Waar huiseigenaren over hun spaargeld rond de 0% belasting betalen, wordt het aandeel dat appartementseigenaren hebben in de reserves van de Vereniging van Eigenaars (VvE) vanaf 1 januari 2023 belast als een belegging. Hiervoor geldt een rendement van ruim 6%. Tijdens een debat over het Belastingplan 2023 heeft Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) aandacht gevraagd voor dit hogere rendement. Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft aangegeven naar een oplossing te zoeken om dit verschil recht te trekken.

“Het onderscheid in rendement tussen appartementseigenaren en andere huiseigenaren is vreemd. Ook binnen een VvE wordt gewoon gespaard en niet belegd”, aldus Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Box 3 voldeed niet meer
Het debat in de Tweede Kamer ging over de nieuwe opzet van box 3 waarin wordt geregeld hoe vermogen wordt belast. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het forfaitair rendement in box 3 leidde tot het te zwaar belasten van mensen met spaargeld. De raad adviseerde daarbij een systeem waarbij wordt uitgegaan van werkelijke rendementen. De invoering van een dergelijk systeem is echter complex en kost tijd. Tot dat moment komt daarom de ‘Overbruggingswet box 3’ die al beter moet aansluiten bij de werkelijke rendementen.

Familieleningen
Naast de door Nijboer gestelde vragen is door een aantal Kamerleden bij de behandeling van het belastingplan een motie ingediend. Daarin staat het verzoek of de belastingheffing in box 3 meer realistisch vormgegeven kan worden. Naast de ongelijkheid in belastingtarieven van huiseigenaren en appartementseigenaren, is ook het rendement voor familiehypotheken momenteel erg hoog. Dit is een ander punt waar VEH de Tweede Kamerleden op heeft gewezen. De Kamer wil hierover voor 1 mei 2023 worden geïnformeerd. Vereniging Eigen Huis zal de uitkomsten nauwlettend in de gaten houden.

//Einde bericht

Bron: Vereniging Eigen Huis

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: