Oproep aan Kamer: houd ambitie voor beter Besluit toegankelijkheid OV vast

Nieuwegein, 20 Mei 2021 /EZPress/ - Houd vast aan de eerder uitgesproken ambitie van de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat dit proces een goed einde krijgt en dat er een VN-verdrag waardig besluit komt. Dat vraagt KBO-PCOB samen met de Oogvereniging, Ieder(in), WijStaanOp!, Coalitie voor Inclusie, Spierziekten Nederland en Dwarslaesie Nederland aan demissionair staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Toegankelijkheid als basisvoorziening
Vorig jaar heeft de commissie de motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening breed omarmd. Het plan was dat er eind 2020 een bestuursakkoord zou liggen dat als basis zou dienen voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Door de complexiteit van de materie en het brede belangenveld werd al snel duidelijk dat de aanpassing van huidige besluit toegankelijkheid niet voor eind 2020 zou komen.

Vertraging door knelpunten
Sommige maatregelen vragen een investering en zorgen daarmee voor financiële knelpunten. Zo is er de vurige wens om alle bushaltes in Nederland toegankelijk te maken, alle treinen van toiletten te voorzien, te zorgen voor reisassistentie voor mensen met een visuele beperking en om de buurtbus toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel. Met de val van het Kabinet heeft de demissionair staatssecretaris aangegeven dat ze eventuele besluiten in dit traject zal overlaten aan haar opvolgster.

Grijp kans voor succesvol vervolg
Daarom vragen we de nieuwe Kamercommissie om de eerder uitgesproken ambitie in dit traject vast te houden. Grijp bij de vorming van het nieuwe kabinet de kans om de juiste voorwaarden te creëren voor een succesvol vervolg van dit traject. Onderdeel van deze voorwaarden is in ieder geval prioriteit tot uitvoering na de vorming van een nieuw kabinet met een toereikend uitvoeringsbudget.

//Einde bericht

Bron: KBO-PCOB

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: