Terugdringen verkeersslachtoffers kwestie van lange adem

Den Haag, 15 April 2021 /EZPress/ - Volgens het CBS is in 2020 het aantal verkeersslachtoffers met 8% gedaald ten opzichte van 2019. Dit lijkt een goed begin, maar het aantal slachtoffers onder fietsers is het hoogst in 25 jaar en door corona is de verkeersintensiteit een stuk lager geweest.

Verkeersveiligheid is van belangrijk thema voor de gemeenten. Gemeenten werken in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Deze nieuwe aanpak richt zich op het voorkomen van gevaarlijke situaties in het verkeer, gecombineerd met gerichte handhaving. Daarbij wordt onder meer op basis van data en risicoanalyses gevaarlijke plekken aangepakt om ongevallen te voorkomen. Deze aanpak vraagt om wel om andere kennis en expertise bij gemeenten. Het benodigde geld om deze mensen aan te trekken op te leiden ontbreekt vaak vanwege de slechte financiële situatie van gemeenten.

Maatregelen in uitvoering
Met een cofinanciering van het rijk hebben gemeenten in 2020 al diverse bewezen effectieve maatregelen kunnen aanvragen. Naar verwachting worden veel van deze maatregelen dit jaar uitgevoerd. Het gaat daarbij onder meer over het weghalen van obstakels, het verbreden van fietspaden, veilige oversteekplaatsen, etc. Gemeenten verwachten dat de effecten van de maatregelen ook zichtbaar worden in een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Tweede tranche SPV-subsidie
Het is wel een kwestie van lange adem om het tij te keren en continuïteit is van doorslaggevend belang. De VNG vraagt het nieuwe kabinet de huidige koers voor te zetten en opnieuw geld beschikbaar te stellen voor een tweede tranche van de SPV-subsidie, zodat maatregelen snel en met minimale administratieve lasten uit te voeren zijn.

Handhaving
Naast een veilige infrastructuur blijft handhaving en verkeerseducatie/gedrag nodig. In Utrecht draait een pilot waarbij de gemeente experimenteert met meer bevoegdheden voor BOA`s om ook op bepaalde verkeersincidenten (vooral op het gebied van fiets) te mogen handhaven. De VNG verwacht dat op basis van de evaluatie deze pilot ook landelijk uitgebreid kan worden.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: