Vrije tarieven tandheelkunde als het u blieft

Foto:
Jacob Brandsma (Eigen foto)

Brief van Ozontandhealing aan vaste kamercomissie VWS

Sneek, 25 Maart 2021 /EZPress/ - Prestatie code’s en vaste tarieven tandheelkunde leiden tot complicaties door supplier induced demand. Motie PVV jaar 2012 die vrije tandarts tarieven terug draait neigt tot overmatige invasieve behandelingen bij de jeugd en beperkt alternatieven zoals ozontandhealing, voedingsadviezen en andere gebitsontsmetting bij kiespijn en tandwortelcariës.

In een brief aan de vaste kamercommissie voor VWS d.d. 25-3-2021 pleit Jacob Brandsma van Ozontandzorg voor herstel van vrije tarieven tandheelkunde in het verlengde van het experiment van 2012 met destijds minister E. Schippers bij het opstellen van een  "


In een brief aan de vaste kamercommissie voor VWS d.d. 25-3-2021 pleit Jacob Brandsma van Ozontandzorg voor herstel van vrije tarieven tandheelkunde in het verlengde van het experiment van 2012 met destijds minister E. Schippers bij het opstellen van een regeerakkoord. Miljoenen gealloceerd aan kindertandheelkunde (om politiek te scoren, zonder kennis van zaken) leiden tot averechtse gevolgen. Geld wordt toebedeeld aan louter invasieve behandelingen, zoals boren en vullen in melkgebitten, narcose extractie van melkgebitten, kronen in melkgebitten, bij tieners wortelkanaalbehandelingen, composiet vullingen in posteriors die vaak leiden tot wortelkanaalbehandelingen bij twintigers, die vervolgens met een kroon worden opgezadeld zonder dat de klachten worden opgelost, enzovoort.

“Partijen die inzien dat ouders bij het welzijn van hun kinderen beter betrokken kunnen worden, dat het doelmatiger zou zijn om gereserveerde gelden in korting te brengen op hun zorgpremie en rechtstreeks hun stem te laten horen bij tandheelkundige behandelbeslissingen kunnen tot een akkoord komen.” schrijft Brandsma.


//Einde bericht

Bron: Ozontandzorg

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Contactinformatie
Jacob Brandsma
T: 0515 411411
E: klik hierBij dit bericht hoort bijlage Brieg Brandsma aan VWS.


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: