Brandsma IJsnieuws: IJsmeting Elfsteden route Zwette 5,6 cm en Slotermeer 7,2 cm

Foto:
Ijsmeting bij Balk

Nog te vroeg om vertrouwd te schaatsen op meren en vaarten.

Leeuwarden, 09 Februari 2021 /EZPress/ - De ijsdikte op de Zwette bij het Weidumerhout varieerde van 5,6 tot 4,0 cm d.d. 9 februari 2021 maar het sneeuwpapijs toonde zich onbetrouwbaar en een vertrouwd schaatstochtje zat er nog niet in bij plaatselijk lichte dooi, net boven het nulpunt. Op het Slotermeer bij de Lutsmond aan de kant van Balk was de ijslaag 7,2 cm dik; sterk genoeg om een rondje schaatsen maar de kwaliteit is er plaatselijk slecht: “roffelig ijs” door de nogal stevige wind.

Brandsma IJsnieuws: IJsmeting Elfsteden route Zwette 5,6 cm en Slotermeer 7,2 cm. Nog te vroeg om vertrouwd te schaatsen op meren en vaarten. "


Bij het strand van Sloten was het ijs op het Slotermeer nog onbegaanbaar en de monding van het Slotergat (Sleattemer Gat) is wat berucht.

De Wijd Draai bij Nijesyl (Nijezijl) ligt er aan de aanlandige windkant goed bij en daar gaan wij 10-2-2021 misschien ijs meten en een stukje schaatsen richting Osingahuizen op de Wide Wimerts (Wijde Wijmerts). Oostelijke wind heeft het ijs meest naar de westelijke oever gestuwd en aan die kant kan er niet zoveel mis gaan met pas bevroren wakken o.i.d. Bruggen en de bebouwde kom liggen meest open. De Luts in Balk nog helemaal.


Elfsteden-avonturiers die misschien in kleine groepjes te zijner tijd de route willen volgen kunnen mijns inziens beter over Heegermeer en de Fluessen richting Galamadammen, zoals het er nu uit ziet.

Het voorgaande is enkel ter achtergrondinformatie en geen vrijbrief om op eigen initiatief op kanalen en meren te gaan schaatsen. Volg altijd de aanwijzingen van de schaatswegen op en neem enkel uitgestippelde routes als u geen enkel risico wilt lopen.

//Einde bericht

Bron: Jacob Brandsma

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Brandsma IJsnieuws 8 februari 2021

Contactinformatie
Jacob Brandsma
T: 06 1095 1589
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: