Steeds meer textiel in Nederland

Den Haag, 04 Februari 2021 /EZPress/ - In de afgelopen jaren is de hoeveelheid textiel in Nederland toegenomen. In 2019 was het totale gewicht van het huishoudelijk textiel in omloop in Nederland 5 438 kiloton, dat is 10 procent meer dan in 2015. Dit blijkt uit het CBS-onderzoek Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie. Dit is één van de onderdelen van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019–2023 dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving. De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.
In 2019 werd 646 kiloton nieuwe textielproducten aan de voorraad toegevoegd. Doordat er 554 kiloton uit de voorraad verdween, was de voorraad textiel 92 kiloton groter dan in 2018. De totale hoeveelheid huishoudelijk textiel in Nederland stijgt door de import en productie van textielproducten zoals kleding, en daalt wanneer textielproducten worden geëxporteerd of bij het afval worden gezet. De voorraad huishoudelijk textiel is de afgelopen jaren geleidelijk verder toegenomen.

Van bijna alle textielcategorieën nemen de voorraden toe. Alleen bij de jassen, broeken en truien is een lichte afname te zien in de laatste jaren. De meeste textiel is er in de vorm van gecoate weefsels. Het gaat hier onder meer over producten die bedekt zijn met PVC, zoals zeil en regenkleding. Er is ook veel textielvlies aanwezig. Dit gaat om bijvoorbeeld (onderdelen van) handdoeken, stofzuigerzakken, tenten en kunstgras.

50 jassen, broeken en truien per persoon
Als het gewicht wordt vertaald naar het aantal stuks per inwoner, blijkt dat er bijna 50 stuks jassen, broeken, truien en shirts per persoon aanwezig zijn en ook bijna 40 stuks ondergoed. Verder zijn er circa 15 stuks beddengoed per inwoner in Nederland. Dit gaat niet alleen om het aantal dat bij mensen thuis aanwezig is, maar ook bijvoorbeeld om wat er in ziekenhuizen en hotels in gebruik is en de voorraad bij detail- en groothandel. In alle categorieën is het aantal stuks in de afgelopen jaren stabiel.

Inzameling van textielafval
In 2019 is 554 kiloton textiel als afval weggegooid of als tweedehandsartikel geëxporteerd. In 2019 werd via de gemeenten 86 kiloton textiel gescheiden ingezameld. Daarnaast werd 174 kiloton textiel via het restafval weggegooid. Van het textiel dat in het restafval terecht kwam, was 58 procent mogelijk herdraagbaar of recyclebaar.

Op weg naar een circulaire economie
De Nederlandse overheid heeft ambitieuze doelstellingen voor het realiseren van een circulaire economie. In 2030 moet Nederland voor 50 procent circulair zijn, in 2050 moet de economie volledig circulair zijn. In een circulaire economie zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Producten moeten langer meegaan, oude producten worden gerecycled en in nieuwe producten verwerkt. Door gebruik te maken van materialen uit afval kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Dat verlicht de druk op het milieu, want er hoeven dan minder nieuwe grondstoffen te worden gebruikt. Om deze doelstelling te realiseren is inzicht nodig in de aanwezige voorraden grondstoffen en materialen, de zogeheten urban mine. In het onderzoek Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie is een eerste raming gemaakt van de hoeveelheid textiel in Nederland.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: