VNG vraagt wereldwijd aandacht voor sociale impact corona

Den Haag, 24 November 2020 /EZPress/ - VNG-voorzitter Jan van Zanen en de burgemeesters Rob Metz (Soest) en Ellen van Selm (Opsterland) namen recent deel aan vergaderingen van de UCLG. De VNG-delegatie vroeg aandacht voor internationale samenwerking tijdens en na COVID-19, voor de sociale impact van de crisis en voor ruraal-urbane samenwerking.

Sociale impact van corona
Ellen van Selm vroeg expliciet aandacht voor de sociale impact van corona. Ze benadrukte dat er sinds de crisis en de daaropvolgende maatregelen meer aanmeldingen in de jeugdzorg zijn binnengekomen en dat we te maken hebben met oplopende onderwijsachterstanden. Jongeren hebben minder mogelijkheden – ze kunnen geen stages lopen en de baanzekerheid neemt af. ‘Deze crisis zal verregaande en langdurige gevolgen kennen. De sociale impact van de pandemie staat hoog op de VNG-agenda, evenals de financiële situatie van gemeenten. Al voor deze crisis konden gemeenten niet altijd de gewenste hulp organiseren, door gebrekkige financiële decentralisatie.’

Samenwerking en dialoog op alle niveaus
Van Selm benadrukte verder dat de pandemie de relatie tussen stad en platteland verandert; ze riep op om in de herstelfase steviger samen te werken.

Jan van Zanen vroeg aandacht voor de impact van COVID-19 op ontwikkelingssamenwerking. ‘De ontwikkelingssector, waarin ook veel gemeenten actief zijn, wordt stevig geraakt door de pandemie. Prioriteiten van ministeries van buitenlandse zaken en internationale donororganisaties veranderen door deze crisis; daar moeten we als gemeenten actief over in gesprek gaan’, aldus Van Zanen.

Onderzoek naar impact corona op lokale financiën
UCLG voert op dit moment samen met de London School of Economics een onderzoek uit naar de impact van corona op de lokale financiën en is nog op zoek naar Nederlandse respondenten. Den Haag, Opsterland en Soest doen al mee. Is uw gemeente ook bereid om mee te doen? Vul dan de korte survey in.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: