Waarderingskamer benoemt nieuwe secretaris-directeur

Foto:
Linda Hennink

Linda Hennink nieuwe secretaris Waarderingskamer

`s-GRAVENHAGE, 10 Juni 2020 /EZPress/ - De Waarderingskamer heeft Linda Hennink benoemd als nieuwe secretaris-directeur. Zij start op 14 september 2020 in deze nieuwe rol. Als secretaris-directeur geeft zij leiding aan de organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de WOZ-waarden die jaarlijks door gemeenten voor alle woningen en andere onroerende zaken worden vastgesteld.

Deze WOZ-waarden worden ook vastgelegd in de Basisregistratie WOZ. Deze registratie maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties en voor woningen zijn alle WOZ-waarden te raadplegen via het WOZ-waardeloket (www.wozwaardeloket.nl). De Waarderingskamer heeft daarmee ook een belangrijke rol in de kwaliteitszorg voor dit stelsel van basisregistraties en met name de geo-basisregistraties waarin de gegevens vastliggen die via een kaart te raadplegen zijn.

Linda Hennink heeft op diverse plaatsen in het openbaar bestuur haar sporen verdiend, de laatste jaren bij het Openbaar Ministerie. Daarvoor heeft zij vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder andere gewerkt aan de omvorming van de GBA naar de Basisregistratie Personen.

Linda ziet het als een uitdaging om de komende periode te werken bij de Waarderingskamer waar nadrukkelijk toezicht wordt gecombineerd met inhoudelijke expertise op het terrein van taxaties en informatievoorziening. WOZ-waarden worden steeds vaker voor verschillende toepassingen gebruikt. Op het terrein van het stelsel van basisregistratie liggen er veel uitdagingen in termen van kwaliteitszorg en toezicht waaraan de Waarderingskamer als gespecialiseerde organisatie een bijdrage kan leveren.

Linda Hennink volgt als secretaris-directeur Jan Gieskes op die vanaf de oprichting van de Waarderingskamer, nu 25 jaar geleden, deze organisatie heeft geleid.

//einde bericht

Bron: Waarderingskamer

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution B.V. www.ezpress.eu.

Links:
Waarderingskamer

Contactinformatie
Waarderingskamer
T: 0653762090
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: