Oneigenlijk gebruik zelfstandigenaftrek tegengaan

Den Haag, 20 Februari 2020 /EZPress/ - Het aanpassen van fiscale voordelen voor zzp’ers is bespreekbaar om oneigenlijk gebruik van regelingen als de mkb-winstaftrek en de zelfstandigenaftrek tegen te gaan. Zolang de ‘echte’ ondernemer maar niet geraakt wordt. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer woensdag in interviews over de arbeidsmarkt in het FD en op BNR.

Niet selectief winkelen
De genoemde voorzieningen zijn oorspronkelijk bedoeld voor ondernemers om geld te reserveren voor hun pensioen en voor het geval hen iets overkomt, aldus De Boer. In de interviews gaat hij in op het advies van de commissie Borstlap over de arbeidsmarkt. ‘Belangrijk is dat er niet selectief wordt gewinkeld in het advies. Dat dreigt te gebeuren, want er ligt een supermarkt aan ideeën. We moeten er nu als sociale partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) een consequent pakket van maken.’

Meer in portemonnee
De Boer vindt het verder van belang dat werknemers netto meer overhouden van hun salaris in hun huishoudportemonnee. Ook moeten werknemers in publieke sectoren meer ruimte en autonomie krijgen in hun werk. Dat is onlangs ook bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Arbeidsmigratie
Ten aanzien van arbeidsmigratie wil De Boer niet tornen aan het vrij verkeer van werknemers in de EU. Om personeelstekorten op te vangen kan volgens hem daarnaast worden gekeken naar tijdelijke arbeidscontracten voor mensen van buiten de EU, in de lijn van de Canadese aanpak.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: