Laat handelsdrama niet ten koste gaan van trans-Atlantische waarden

Den Haag, 15 Januari 2020 /EZPress/ - ‘Het handelsdrama waar Brexit komend jaar op uit dreigt te draaien, mag niet koste gaan van de trans-Atlantische waardengemeenschap.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vandaag op een seminar over de nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit op 31 januari.

Trans-Atlantisch blok
‘Juist in dit onzekere geopolitieke tijdperk moeten de EU, het Verenigd Koninkrijk en de VS ondanks alles elkaars hand blijven vasthouden en samen blijven bouwen aan hoge standaarden, vrije handel en veiligheid’, aldus De Boer. ‘Dat langetermijnbelang mogen we in de onderhandelingen niet uit het oog verliezen. Ook moeten we blijven samenwerken om als trans-Atlantisch blok duurzame handel en de veiligheid te waarborgen.’

Ontsporende onderhandelingen
De Boer vreest de kans dat de onderhandelingen met het de Britten dit jaar ontsporen en zich alsnog een cliff edge scenario voltrekt per 1 januari 2021. Dan eindigt de overgangssituatie waarin de Britten nog de facto deel zijn van de EU. Ondernemers maken zich ook zorgen over de uitlatingen van de Britse regering dat ze geen verlenging van die transitieperiode wil als er nog geen nieuw handelsakkoord is bereikt. Om ondernemers te ondersteunen, zet NLinBusiness (een dochterorganisatie van VNO-NCW) in samenwerking met de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel NBCC een speciale business hub op in Londen om Nederlandse en Britse bedrijven te ondersteunen bij het zakendoen in deze fase.

Oneerlijke concurrentie
Volgens De Boer zijn verder ook uitlatingen dat het VK wil gaan werken met afwijkende standaarden reden voor onrust onder ondernemers. ‘Dat kan via oneerlijke concurrentie zorgen voor een ongelijk speelveld met Europese ondernemers’, aldus De Boer, die er op wijst dat dat weer leidt tot tegenmaatregelen van de EU. Volgens Anton Valk, voorzitter NBCC is het essentieel dat het Nederlands-Brits bedrijfsleven nauw betrokken blijft bij het proces om te komen tot een veelomvattende, nauwe, nieuwe handelsrelatie tussen de Britten en de EU. ‘Voor onze leden is ook belangrijk dat er maar één overgangsmoment komt, zodat bedrijven zich straks maar één keer hoeven aan te passen aan de nieuwe regels’, aldus Valk.

NBCC Brexit Forum
De Boer spreekt vanmiddag op een door NBCC, KPMG, KPMG Meijburg & Co en VNO-NCW georganiseerd seminar (het 150e NBCC Brexit Forum) over de nieuwe fase van de onderhandelingen met de Britten na `Brexit-day`. Andere sprekers zijn onder andere de Britse ambassadeur Peter Wilson en Stefaan de Rijnck van de Europese Commissie.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: