Verplichting van griepvaccinatie voor zorgpersoneel komt er niet

Den Haag, 10 Januari 2020 /EZPress/ - In reactie op de griepepidemieën van de twee voorgaande winters, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van het verplicht stellen van de griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel.

Verplichting juridisch niet mogelijk
Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de huidige wetgeving niet mogelijk is om het vaccineren van zorgpersoneel tegen de griep te verplichten. Ook is er geen wettelijke grondslag om hierop te selecteren bij het aannemen van nieuw personeel. Onder werkgevers en werknemers is er daarnaast ook te weinig draagkracht voor een verplichting. Hoewel verplichting niet mogelijk is, is het draagvlak om de vaccinatiegraad te verhogen via informatieverstrekking en het creëren van bewustwording er zeker. Daarom wordt aangeraden hier verder op in te zetten in combinatie door:

Informatieverstrekking en bewustwording onder zorgverleners
Gerichte bescherming van kwetsbare patiëntgroepen, door middel van bijvoorbeeld (extra) hygiënemaatregelen en gerichte inzet van gevaccineerd personeel
Informatieversterking en bewustwording bij patiënten en bezoekers
Verdere bewustwording
KBO-PCOB zet zich al langere tijd in voor vaccinatie van zorgpersoneel en blijft dit doen. Het is van groot belang dat kwetsbare groepen tegen griep beschermd worden en dat personeel gezond blijft. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Je laten vaccineren doe je ook voor de ander. Dat geldt zeker ook voor zorgpersoneel. Senioren moeten hierop kunnen rekenen’.

//Einde bericht

Bron: KBO-PCOB

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: