ACM: verschil tussen buitengebied en stedelijk gebied bij uitrol glasvezel

Den Haag, 19 September 2019 /EZPress/ - De meeste buitengebieden in Nederland zijn inmiddels voorzien van glasvezel. In stedelijke gebieden gaat de uitrol minder snel. Dat vertelt Annemarie Sipkes, directeur Telecom, Vervoer en Post bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een toelichting op de stand van zaken van de Nederlandse glasvezelmarkt tijdens het congres Metro Connect Europe.

De afgelopen jaren is er in Nederland relatief weinig glasvezel uitgerold. Recent is de belangstelling voor het uitrollen van glasvezel voor huishoudens in Nederland toegenomen. Dat komt vooral door grotere bereidheid van investeerders om kapitaal beschikbaar te stellen voor de uitrol van glasvezel. Daardoor zijn meerdere partijen toegetreden tot de markt. De ACM ziet meerwaarde in de uitrol van glasvezelnetwerken, naast de bestaande koper- en kabelnetwerken, omdat daarmee innovatie wordt gestimuleerd en ook op langere termijn aan de stijgende vraag naar bandbreedte voldaan kan worden.

Buitengebieden en stedelijke gebieden
Het grootste deel van de buitengebieden in Nederland is inmiddels voorzien van glasvezel. De markt heeft hier goed gewerkt. Het speelveld verlegt zich nu meer naar stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden lijkt de uitrol minder snel dan gepland te verlopen. De ACM heeft signalen ontvangen over problemen die worden ervaren bij de uitrol in stedelijke gebieden. Als die signalen terecht zijn, bestaat de kans dat infrastructuurinvesteerders, die de laatste jaren met name hebben gezorgd voor de toename van de uitrol van glasvezel in Nederland, in de toekomst niet verder zullen investeren.

Marktstudie
De ACM wil meer inzicht krijgen in hoe telecombedrijven en investeerders bepalen waar zij glasvezel uitrollen en tegen welke problemen zij hierbij aanlopen. De ACM startte daarom een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland. In het kader van dat onderzoek zijn gesprekken gevoerd met telecombedrijven, investeerders en gemeenten. De resultaten van de marktstudie en de daaruit volgende aanbevelingen worden dit najaar gepubliceerd.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: