Wijziging studietoeslag voor studenten met beperking

Den Haag, 12 Juli 2019 /EZPress/ - De Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking wordt gewijzigd. De studietoeslag wordt weer naar het niveau van de Wajong 2010 teruggebracht: een normbedrag van € 300 per maand en is voor elke gemeente gelijk.

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Aanleiding wijziging
De aanleiding voor deze wijziging is een evaluatierapport van de Inspectie SZW, waaruit blijkt dat:

er een forse onderbenutting van middelen is
de doelgroep voor gemeenten moeilijk bereikbaar is
de door gemeenten toegekende studietoeslagen nogal van elkaar verschilden. .
Uitvoering verbeteren
Ook zijn maatregelen aangekondigd om de uitvoering te verbeteren waardoor er, naar verwachting, meer studenten die vanwege een beperking niet kunnen bijverdienen, een beroep gaan doen op de regeling.

Een en ander vindt zijn beslag in een aangekondigde wijziging van de Participatiewet, medio 2020.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: