Reflectie WER op enquête agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium

Nieuwegein, 13 Maart 2019 /EZPress/ - Minister Ollongren (BZK) heeft een reflectie van Wageningen Ecological Research (WER) op de enquête agrarische leegstand en het ruimtelijk instrumentarium naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de minister relateert de WER hierin de belangrijkste bevindingen uit de enquête aan praktijkkennis die de WER in de afgelopen jaren over vrijstaande agrarische bebouwing (VAB’s) heeft opgebouwd en aan de huidige en toekomstige dynamiek van het landelijk gebied.

Zij zegt verder dat de WER bevestigt dat het ruimtelijk instrumentarium toereikend is voor de aanpak van agrarische leegstand. Ook is het volgens de reflectie van de WER kansrijk om de aanpak van VAB’s te koppelen aan diverse andere trajecten op Rijksniveau, zoals de Sanering en Verduurzaming Varkenshouderij, sanering van asbestdaken, ondermijning en de energie-opgave. Daarmee geeft de reflectie weer dat het meenemen van de VAB-problematiek in de diverse domeinen gewenst is.

Tevens schrijft de minister dat de reflectie een aantal aanbevelingen heeft gedaan die passend zijn bij het gedachtengoed van de Omgevingswet, en dat de reflectie praktische aanbevelingen doet voor vervolgstappen en verdere samenwerking met de diverse overheidslagen en andere partijen.

De verdere behandeling van de brief zal mogelijk aan de orde komen tijdens de eerstvolgende procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie BZK op 21 maart a.s.

//Einde bericht

Bron: NVM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: