Btw-vrijstelling sport per 2019 uitgebreid

Den Haag, 11 Januari 2019 /EZPress/ - Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze vrijstelling uitgebreid. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden voortaan ook vrijgesteld. Voorwaarde is dat er geen winstoogmerk is.

Compensatie voor instellingen en gemeenten
Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het recht op vooraftrek van btw. Daarom is er voor gemeenten en sportinstellingen een financiële compensatie van € 241 miljoen (gegevens 2019) beschikbaar. Voor gemeenten betreft dit de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Voor sportinstellingen gaat het om de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Deadline aanvragen 2019
Gemeenten (inclusief hun niet-winst beogende verzelfstandigde sportbedrijven en exploitanten van gemeentelijk vastgoed) moeten hun aanvragen 2019 voor 1 mei online indienen bij VWS (via DUS-I). DUS-I en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben hen reeds ingelicht over de details.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: