Werking van Wet bescherming persoonsgegevens onderzocht

Den Haag, 19 Februari 2009 /EZPress/ - Burgers maken maar weinig gebruik van de rechten die ze hebben op inzage en correctie van hun persoonsgegevens. Procedures over privacy bij rechterlijke colleges zijn betrekkelijk schaars. Terwijl het College bescherming persoonsgegevens zich de afgelopen jaren concentreerde op toezicht en handhaving mist een op uitleg en ontwikkeling van de wet gerichte rechtspraktijk.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'Wat niet weet, wat niet deert' naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk dat minister Hirsch Ballin naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De studie is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de onderzoeksbureau's Pro-Facto en De Jong Beleidsadvies in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek –en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Justitie

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: