Huizenkoper wacht op prijsdaling

Rijswijk, 12 Januari 2009 /EZPress/ - Kopers zien kansen in de huidige woningmarkt. Dat blijkt uit de VBO Woonindex die het vierde kwartaal tegen alle verwachtingen in een stijging vertoont van 4,7%. Met een verruiming van het huizenaanbod, een lichte prijsdaling en een toenemende transactietijd, zien kopers hun onderhandelingspositie sterk verbeteren. Maar liefst 72% van de kopers geeft aan dat kopers het in de huidige woningmarkt voor het zeggen hebben. Er is sprake van een duidelijke kopersmarkt.
Toch houden huizenkopers pas op de plaats als het gaat om een aankoop. Bijna 40% van de kopers stelt een aankoopbeslissing uit omdat men speculeert over een verdere prijsdaling. Dat de op de reële economie overgeslagen kredietcrisis het koopproces danig verstoort, blijkt uit het feit dat bijna 83% van de woonconsumenten de huidige economie een rol laat spelen in de beslissing al of niet een woningaankoop te doen. Bij 39% speelt dit zelfs een beslissende rol.

Kopersstaking en prijsspeculatie
Directeur Hans van der Ploeg van brancheorganisatie VBO Makelaar: "Het wordt tijd dat onze regering duidelijkheid verschaft. De woonconsument moet weten waar hij aan toe is. VBO Makelaar is van mening dat de regering actief moet ingrijpen om de kopersstaking te doorbreken en prijsspeculatie een halt toe te roepen. Een verhoging van de garantieregeling NHG en een tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting bijvoorbeeld zouden voor de woningmarkt en het consumentenvertrouwen zeer nuttig zijn. Nu maatregelen nemen, geeft duidelijkheid over de prijsontwikkeling en kan de woningmarkt weer in beweging brengen. Ik roep de regering dan ook op om met belanghebbende partijen om de tafel te gaan zitten om een pakket van maatregelen te ontwikkelen.
De lange transactietijden en mogelijke waardedaling op langere termijn doen de verkopers op dit moment meer pijn dan een prijsdaling. Een marginale prijsdaling - en meer dan dat verwacht ik ook niet omdat het aantal betaalbare woningen nog altijd schaars is - is voor de woningmarkt niet problematisch. De overheid moet het eigenwoningbezit echter blijven bevorderen. Dat is zowel voor het individu maar ook voor de samenleving in zijn totaliteit uitermate belangrijk. Wanneer een woonconsument in de toekomst uitzicht houdt op waardegroei of tenminste waardebehoud, zal de woningmarkt weer aantrekken." Kopers verwachten overigens niet dat de kredietcrisis veel gevolgen heeft voor starterwoningen. Met name op het middensegment en hogere segment vanaf 500 duizend euro drukt de kredietcrisis het zwaarst.

Verkopers voelen de pijn
De stemming onder verkopers is somber. Ruim 42% wil liever nog een jaar wachten met verkoop. Zij signaleren waardedalingen, oplopende verkooptermijnen en een beduidend zwakkere onderhandelingspositie. Meer dan de helft (52%) voorziet of ondervindt problemen in het verkoopproces en ruim 37% vreest een waardedaling van de woning. Bijna 30% van de woonconsumenten denkt daarnaast ook rekening te moeten houden met een waardedaling in de beleggingsportefeuille. De verslechterde economische situatie werkt dus duidelijk door in de eigen financiële situatie.

Hypotheekperikelen
Door de voorzichtige houding van hypotheekverstrekkers zien zowel kopers als verkopers de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen significant dalen. Het rond krijgen van de financiering voor een woningaankoop is beduidend moeilijker geworden. Bijna 33% van de woonconsumenten ziet een daling in het maximaal te lenen hypotheekbedrag.
Men is wel positiever over de hypotheekrente. Zowel kopers als verkopers zijn positief gestemd over de hypotheekrente die volgens hen het komende jaar nog meer zal dalen.
Een overgrote meerderheid van de woonconsumenten zegt in de kredietcrisis geen aanleiding te zien om enige verandering aan te brengen in de hypotheekvorm of rentevast periode. Ook in het spaargedrag heeft de kredietcrisis weinig verandering te weeg gebracht. Ruim 50% ziet sparen nog steeds als de meest veilige optie. Beleggen in onroerend goed staat op de tweede plaats met bijna 23%. Het vertrouwen in aandelen en beleggingsfondsen is op dit moment volledig weg. Het beleggen in vastgoed wordt door ruim 45% als een veiligere belegging gezien dan sparen.

Directeur Hans van der Ploeg: "Een gezonde hypotheekverstrekking is essentieel voor de woningmarkt. Ik neem aan dat de hypotheekrente de renteverlagingen van de ECB achterna gaat. Daarnaast moeten banken weer reële eisen aan kredietverstrekking gaan stellen. De overheid kan in deze problematiek van de hypotheekverstrekking een actievere rol spelen bij zowel hypotheek- als kredietverstrekking want ook bij de financiering van bouwprojecten ontstaan op dit moment gaten.

Positie makelaars
De marges staan met minder transacties in de huidige markt onder druk, ook bij VBO-makelaars. Directeur Hans van der Ploeg: "VBO Makelaar heeft er wel al het vertrouwen in dat door deze huidige marktwerking de kwaliteitsmakelaar via natuurlijke selectie boven komt drijven. De gecertificeerde VBO-makelaar heeft inzicht in de marktsituatie. Hij of zij weet waar de kopers zitten en kan de positionering van een woning daar op afstemmen. Dit is niet de tijd voor zelf fröbelen maar de hulp inroepen van een makelaar die dat extraatje kan brengen."

//Einde bericht

Bron: VBO

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: