Nieuwe tv-serie over Tweede Wereldoorlog

Den Haag, 14 Maart 2008 /EZPress/ - De NPS (Nederlandse Programma Stichting) zendt in 2009 een negendelige serie tv-documentaires uit over de Tweede Wereldoorlog.

Rob Trip presenteert deze serie; onderzoekers en regisseurs van Andere Tijden nemen het onderzoek en de realisatie voor hun rekening. Ad van Liempt, hoofdredacteur geschiedenis van de NPS, is eindredacteur en scenarioschrijver.

Authentieke dagboeken
De nieuwe serie belicht de Tweede Wereldoorlog aan de hand van specifieke thema's. Hierbij baseren de makers zich op recent onderzoek naar gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Daarnaast nemen authentieke dagboeken en brieven van burgers uit die tijd een voorname plaats in. De serie gaat uitvoerig in op de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Er is ook volop aandacht voor de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de periode erna: twee afleveringen zijn gewijd aan de nasleep van de oorlog en de betekenis ervan voor zowel Nederlands-Indië als voor de Nederlandse samenleving na 1945, met de Europese samenwerking als nieuw vredesinstrument.

Jeugdserie
Voor de jeugd heeft de NPS plannen voor een aparte 13-delige serie. In de jeugdserie staan verhalen van jongeren centraal die de periode 1940-1945 hebben meegemaakt. De serie bestaat voor een deel uit nagespeelde fragmenten, maar is volledig op de werkelijkheid gebaseerd. Voor deze jeugdserie werkt een team van Andere Tijden samen met de redactie van Klokhuis. Voor gebruik in het onderwijs wordt speciaal educatief materiaal ontwikkeld. Het project wil een bijdrage leveren aan het doorgeven van kennis van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan aan jongere generaties.

Productie
De productie wordt begeleid door een redactieraad met gerenommeerde historici, mensen uit de mediawereld en de projectpartners. Hans Blom, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), treedt op als adviseur.

//einde bericht

Bron: Ministerie vna VWS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: