Strategische verkenningen bij Defensie van start

Den Haag, 05 Maart 2008 /EZPress/ - Minister Eimert van Middelkoop van Defensie en minister Wouter Bos van Financi√ęn hebben vanmiddag de aftrap verricht voor de Strategische Verkenningen Defensie. Dat gebeurde bij de Rijksacademie voor Financi√ęn en Economie. De verkenningen moeten antwoord geven op de vraag hoe de taken en de middelen van de krijgsmacht ook op de langere termijn in evenwicht te houden.

De defensiebegroting voor deze kabinetsperiode is sluitend. Niettemin bestaat er reden te onderzoeken hoe het financi√ęle beeld er in de toekomst uitziet. Financi√ęle duidelijkheid is nodig voor een stabiele ontwikkeling van de krijgsmacht.

Het is belangrijk dat de defensie-uitgaven bogen op brede politieke en maatschappelijke steun. Ook moeten militairen en burgers die in opdracht van de samenleving risico's lopen het perspectief behouden op een toekomstbestendige organisatie. Met de verkenningen wil het kabinet een inhoudsvolle bijdrage leveren aan de oordeelsvorming over de krijgsmacht en het daarmee samenhangende niveau van defensiebestedingen.

Minister Van Middelkoop zei vanmiddag het belangrijk te vinden dat Nederlanders beginnen te wennen aan het idee dat behalve l√°gere, ook h√≥gere defensie-uitgaven denkbaar zijn. Dat deze zelfs nodig k√ļnnen zijn, wil ons land zich veilig wanen en een actieve bijdrage blijven leveren aan de internationale vrede en veiligheid. De bewindsman koestert de voorzichtige hoop dat deze kabinetsperiode voor de krijgsmacht in dat opzicht als een historisch omslagpunt zal worden beschouwd.

Volgens Van Middelkoop leggen de verkenningen de basis voor een krijgsmacht die blijvend tegen de toekomst is bestand. 'De grillige wereld waarin wij thans leven staat niet toe dat wij nonchalant met de vereisten van onze krijgsmacht omgaan.' Het motto voor de verkenningen luidt volgens de bewindsman dan ook niet voor niets: 'Houvast voor de krijgsmacht van 2020'.

Het kabinet kiest voor een interdepartementale aanpak (Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Financi√ęn en Justitie) en een duidelijke externe betrokkenheid. Een klankbordgroep van zeven deskundigen, onder voorzitterschap van oud-minister Gerrit Zalm zal de verkenningen kritisch volgen en daarover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

//einde bericht

Bron: Ministerie van Defensie

Dit is een origineel persbericht. EZPress¬ģ News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: