Op Flevopenningengala in Zeewolde: Laurentien van Oranje reikt Flevopenning Participatie uit

Foto:
Laurentien van Oranje. Foto: Serge Ligtenberg

Lelystad/Zeewolde, 29 April 2024 /EZPress/ - De Flevopenning Participatie wordt dit jaar uitgereikt door Laurentien van Oranje, co-founder en director van de number 5 foundation. Dat gebeurt tijdens het Flevopenningengala dat op 7 juni a.s. in het jubilerende Zeewolde wordt gehouden. Er zijn voor de Participatiepenning door de Flevolandse gemeenten zes bedrijven genomineerd wegens hun inspanningen op het terrein van inclusief werkgeverschap.

Laurentien van Oranje zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van laaggeletterdheid. In 2004 heeft zij de stichting Lezen en Schrijven opgericht om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en verminderen. Daarnaast is Laurentien zeer nauw betrokken bij Taalschatten. Dit is een initiatief van de number 5 foundation in samenwerking met Tilburg University en Stichting Lezen en Schrijven.
Het gezamenlijke doel is er voor zorgen dat álle kinderen op het juiste taalniveau zijn wanneer zij beginnen aan de basisschool.

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), de initiatiefnemer van de Flevopenning Participatie, zet zich sinds 2015 in voor een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat.

Er is een actieplan ‘Taal op de Werkvloer’ om de bewustwording bij werkgevers op het gebied van laaggeletterdheid te vergroten en hen duidelijk te maken welke problemen laaggeletterdheid kan opleveren (bijvoorbeeld onveilige situaties) en welke winst ze kunnen bereiken door middel van taalverbetering van hun werknemers. In eerste instantie vooral het herkennen en erkennen door werkgevers van het probleem en het belang voor zowel de werkgever als de werknemer.

De voor de Flevopenning Participatie genomineerde bedrijven zijn: Prinses Beatrix School met de Bijbel (Urk); Staatsbosbeheer (Zeewolde); Rataplan (Dronten); Woonzorg Flevoland (Lelystad); Key2Finance (Almere) en InGroen Projecten (Noordoostpolder).

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: