Meer toeristen per vliegtuig naar Caribisch Nederland dan in 2021

Den Haag, 30 Maart 2023 /EZPress/ - In 2022 vlogen 183,7 duizend toeristen naar de eilanden van Caribisch Nederland. Het aantal toeristen dat per vliegtuig naar Bonaire kwam, is vergeleken met een jaar eerder met 55,6 procent gestegen en lag boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Het inkomend toerisme per vliegtuig op Saba en Sint Eustatius herstelde zich gedeeltelijk, maar was nog niet op het niveau van voor corona. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2022 deden 173,2 duizend toeristen Bonaire per vliegtuig aan. Het jaar daarvoor waren dat er 111,3 duizend. Het aantal toeristen dat het eiland aandeed was zelfs 9,8 procent hoger dan in 2019. Toen vlogen 157,8 duizend toeristen naar Bonaire.

In het vierde kwartaal van 2022 kwamen 46,8 duizend toeristen per vliegtuig naar Bonaire, 6,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Niet eerder bezochten zoveel toeristen Bonaire per vliegtuig als in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Helft meer toeristen per vliegtuig naar Sint Eustatius in 2022
Het aantal toeristen dat in 2022 naar Sint Eustatius vloog is vergeleken met een jaar eerder met 55,6 procent gestegen naar 5,6 duizend. Wel is dit nog 46,7 procent minder dan in 2019; toen kwamen er 10,5 duizend toeristen per vliegtuig naar Sint Eustatius.

In het vierde kwartaal van 2022 bezochten 1,7 duizend toeristen Sint Eustatius per vliegtuig, dat is 54,5 procent meer dan een jaar eerder. Gedurende 2022 nam het aantal toeristen dat met het vliegtuig Sint Eustatius bezocht elk kwartaal toe.
Vliegtuigtoerisme Saba nog niet op niveau van voor corona
Ook op Saba is het aantal toeristen dat het eiland per vliegtuig bezocht in 2022 gestegen; met 22,5 procent naar 4,9 duizend. Dit is nog altijd 44,3 procent minder dan in 2019. Het laatste kwartaal van 2022 vlogen er 1,4 duizend toeristen naar het eiland, dat zijn er evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Aandeel toeristen met Nederlandse nationaliteit op Bonaire afgenomen
Het aandeel toeristen met de Nederlandse nationaliteit dat met het vliegtuig naar Bonaire kwam is gedaald van 71 procent in 2021 naar 64 procent een jaar later. Het aantal toeristen met de Nederlandse nationaliteit nam wel toe; van ongeveer 79 duizend naar 111 duizend. Dat het aandeel daalde hangt samen met een toename van het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten. Ook op Sint Eustatius daalde het aandeel bezoekers met de Nederlandse nationaliteit, op Saba nam het een fractie toe.

Een deel van de toeristen met de Nederlandse nationaliteit is woonachtig op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. In 2022 was 10 procent van de inkomende toeristen die naar Bonaire vlogen afkomstig van deze eilanden. In het jaar ervoor was dit aandeel 15 procent. Het aantal toeristen afkomstig van Aruba, Sint Maarten of Curaçao nam het laatste jaar wel toe met 3,7 procent naar ruim 17 duizend.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: