Zeven vismigratierivieren en een groene zeewering voor Friesland

Foto:

Holwerd aan Zee met spuisluizen kan het plan vlot trekken

Sneek, 25 Januari 2023 /EZPress/ - Een vismigratierivierplan met zeven spuisluizen en een zachte, groene zeewering moet de Waddenzee en het achterland met elkaar integreren en een ecologische impuls geven. Dit is het voorstel van Jacob Brandsma uit Sneek. Hij werkt het in detail uit in zijn praktijkmaandpublicatie ‘Contact’ van 1 februari 2023.

Een vismigratierivierplan met zeven spuisluizen en een zachte, groene zeewering moet de Waddenzee en het achterland met elkaar integreren en een ecologische impuls geven. "


Volgens Brandsma houden Waterschaps-autoriteiten krampachtig vast aan conventionele dijkbouw met aanvoer van scheepsladingen zand, steen en grond die met bulldozers bewerkt worden. Anderzijds loopt het project ‘Holwerd aan zee’ spaak door onvoldoende draagvlak.
Brandsma: “De huidige ‘harde’ dijkversterking van omstreeks 1573, toegeschreven aan Caspar de Robles, was dan wel een redding voor de kustlijn maar had een vernietigende invloed op natuur, cultuur en economie. Geschraagd door maatschappelijke ontwikkelingen richting 2030 tot 2050 lijkt er zich draagvlak te ontwikkelen voor een natuur inclusief herstel van de waddenkustlijn, ook vanuit Europa.”

Decentrale spuisluizen naar het model van C.J. Clevering (Lauwersmeersluizen) leveren ‘trek’ op in vismigratierivieren van Kimswerd tot aan Paesens, zegt Brandsma. Bovendien houden buitendijkse kwelderbuffers - omringd door ‘instant’ dijken van geo-textiele tubes op zomerdijkhoogte met getijde werking – het slib vast waar bestaande zeedijken mee worden ‘ingepakt’ tot een groene, zachte zeewering. Brandsma: “Materie door zee aangeleverd in plaats van met vrachtwagens maakt dijkbouw in de regio de helft goedkoper, zo is berekend.”

Met name het ‘Holwerd aan zee’-project verdient een impuls om ondersteuning te verwerven, in combinatie met het probleem van de steeds dichtslibbende vaargeul richting Ameland. Brandsma doet in zijn begeleidend maandblad en op zijn weblog www.jacobbrandsma.blogspot.nl uitleg hoe met spuisluizen Holwerd aan Zee en een vaargeul in een integraal zeeweringsplan Friesland gestalte zou kunnen krijgen. Ook vaargeul ‘De Boontjes’ komt daarin aan bod. Het februari-nummer van ‘Contact’ wordt verzonden aan betrokken instanties, Provincie en gemeenten.

//Einde bericht

Bron: Jacob Brandsma

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euContactinformatie
Jacob Brandsma
T: 06 12743752
E: klik hierBij dit bericht hoort bijlage Nieuwsbrief \'Contact\'.


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: