Bewijsmateriaal van aangiftes bij OM ingeleverd!

Maastricht, 15 December 2022 /EZPress/ - Bewijsmateriaal van aangiftes tegen oud gouverneurs Frissen en Bovens bij OM ingeleverd!

Op 24 oktober jongstleden is aangifte gedaan bij de voorzitter Mr. G.W. van der Burg van het College van Procureurs-Generaal tegen de heren Theo Bovens en Leon Frissen, oud gouverneurs bij de provincie Limburg, door mevrouw Yvonne Valten, lid van Transparency International. Zij heeft deze aangifte gedaan als burger, als ooggetuige, als direct betrokkene en als toeschouwer van diverse grote financiƫle casu quo vastgoedschandalen en misbruik met overheidsgelden. Mevrouw Valten stelt dat er sprake was van een malafide, maffia-achtige bestuurscultuur, ambtsmisbruik, ambtelijke casu quo bestuurlijke corruptie, bedrog, fraude, omkoping, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

Deze aangifte is daarna door het Parket Generaal van het OM in Den Haag overgedragen aan het arrondissementsparket Limburg, alwaar ook het bewijsmateriaal naar toe gestuurd moet worden.
Mevrouw Valten heeft meer dan gegronde redenen om geen vertrouwen te hebben in een objectieve behandeling van haar aangifte door het arrondissementsparket In Limburg.
Een malafide, maffiose bestuurscultuur kan alleen bestaan door intieme relaties binnen het Limburgs rechtsbedrijf, binnen de Zuid Limburgse magistratuur. Door het wegkijken als cultuur.
Desondanks heeft ze op 15 december 2022 onder protest het bewijsmateriaal bij het arrondissementsparket Limburg in Maastricht persoonlijk afgeleverd.

Links:
voormalige gouverneurs van de provincie Limburg, de heren Theo Bovens en Leon Frissen
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: