Vliegverbod van 5 jaar bij KLM én Transavia bij verstorend gedrag aan boord

Amstelveen, 04 Oktober 2022 /EZPress/ - KLM en Transavia delen sinds 29 september gegevens van passagiers die op de No Fly-list zijn geplaatst vanwege ontoelaatbaar gedrag aan boord of op de grond. Passagiers krijgen bij beide maatschappijen een vliegverbod van vijf jaar als zij zich op een vlucht van Transavia óf KLM misdragen. Hiermee zijn KLM en Transavia de eerste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd die gegevens van passagiers uitwisselen voor de No Fly List. De maatschappijen doen daarnaast een oproep aan de politiek en (internationale) beleidsmakers om het mogelijk te maken gegevens van deze personen met andere luchtvaartmaatschappijen uit te wisselen.

Door een vliegverbod bij Transavia door te trekken naar KLM en vice versa, wordt de reikwijdte van de getroffen maatregelen vergroot. Een passagier die vliegt met een KLM- of een Transaviaticket en op de ‘No Fly List’ wordt geplaatst, krijgt zo minder kans om de vliegveiligheid opnieuw in gevaar brengen bij de andere luchtvaartmaatschappij. Dit moet bijdragen aan het vergroten van de vliegveiligheid. Daarnaast gaat er een preventieve werking uit van deze maatregelen.

Groei meldingen ontoelaatbaar gedrag
Ontoelaatbaar gedrag aan boord is een groeiend probleem. In coronatijd groeide het aantal meldingen van dit gedrag aan boord. Bij KLM zijn er per maand gemiddeld 5 meldingen van ontoelaatbaar gedrag waarbij de passagiers een vliegverbod krijgen, bij Transavia is dat gemiddeld eens per maand. Hoewel het aantal meldingen na corona daalde, zien de luchtvaartmaatschappijen nu toch weer een stijging. Dit gedrag op grote hoogte heeft een grote impact op zowel passagiers als de crew aan boord van de vliegtuigen.

Complexe regelgeving
KLM en Transavia hebben intensief moeten onderzoeken hoe de zwarte lijsten op de juiste wijze met elkaar te delen zijn. Dit traject heeft lang geduurd omdat de luchtvaartmaatschappijen, zelfs terwijl zij onderdeel uitmaken van dezelfde groep, stuitten op complexe en soms onduidelijke regelgeving. Toch zijn beide luchtvaartmaatschappijen erin geslaagd om beleid en processen zo op elkaar af te stemmen dat het mogelijk is om deze gegevens te delen, met inachtneming van alle bestaande regelgeving rondom privacy. Met deze maatregelen is nu een eerste stap gezet naar het delen van gegevens van ‘No Fly-lists’. Het is nu de uitdaging hoe dit verder gebracht kan worden in Nederland en wellicht ook in Europa.

Oproep aan politiek en autoriteiten
Door het stijgend aantal incidenten en de ernst en impact hiervan pleiten Transavia en KLM ervoor om te onderzoeken of luchtvaartmaatschappijen onderling meer gegevens kunnen gaan delen om de vliegveiligheid te bevorderen. Zij doen daarom in de eerste plaats een oproep aan de politiek en autoriteiten om meer (juridische) mogelijkheden te creëren voor luchtvaartmaatschappijen zodat zij, tenminste binnen de landsgrenzen, informatie over ‘No Fly Lists’ kunnen uitwisselen.

Op termijn zou toegewerkt moeten worden naar internationale regelgeving en harmonisatie. Problemen met betrekking tot ontoelaatbaar gedrag van passagiers overstijgt immers luchtvaartmaatschappijen en landsgrenzen en is van groot belang voor het verder verbeteren van de veiligheid in de luchtvaart. Echter, in veel landen is regelgeving niet aanwezig of dusdanig versnipperd dat het delen van informatie die de vliegveiligheid kan bevorderen, überhaupt niet mogelijk is.

//Einde bericht

Bron: KLM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: