RWF: ‘We gaan de ambitie om iedereen naar een baan te begeleiden waarmaken’

Foto:

Almere, 03 Oktober 2022 /EZPress/ - Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), een samenwerking tussen gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen en werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen, heeft de ambitie om iedereen in Flevoland die kan werken te begeleiden naar een passende baan. “Dat is een grote opgave. Om die ambitie waar te maken, krijgt het RWF een programmabureau dat zich volledig gaat richten op het uitwerken en implementeren van plannen, het onderhouden van de contacten met het Rijk en het afstemmen in de regio.” Dat zegt Karin Senf, die sinds deze zomer is aan de slag als RWF-programmamanager.

Deze nieuwe functie vloeit voort uit de toegenomen werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het RWF. Hield het RWF zich in eerste instantie alleen bezig met de bemiddeling van kandidaten met een arbeidsbeperking, inmiddels verbindt het RWF alle arbeidsmarktpartijen in Flevoland. Senfs eerste opdracht is het inrichten van een programmabureau dat de netwerkorganisatie RWF structureel gaat ondersteunen.

Meer slagkracht
Senf: “Ik heb er zin in om het programmabureau verder vorm te geven. Ik ben ervan overtuigd dat hierdoor meer slagkracht ontstaat en we sneller in staat zijn om ontwikkelingen door te voeren. Denk aan het Regionaal WerkCentrum dat handen en voeten moet krijgen en het uitbouwen van het WerkgeversServicepunt (WSP) Flevoland. Beide ontwikkelingen verdienen actie.”

De human capital agenda in Flevoland
Het RWF is in 2015 ontstaan met als doel invulling te geven aan de Banenafspraak en mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden richting werk. In 2018 verbreedde de scope van het RWF zich met onderwijspartners en sinds 2021 valt ook de begeleiding van werk naar werk onder het RWF. Daarmee vallen alle facetten van de human capital agenda onder het RWF. Aan Senf nu de opdracht om de initiatieven te bundelen en uit te bouwen tot een stevig programma, samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, de provincie Flevoland, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de onderwijsinstellingen.

Veel ervaring en thuis in de regio
Senf was de afgelopen veertien jaar projectmanager van diverse projecten en programma`s met ondernemers en kennisinstellingen in verschillende sectoren om de economie van Flevoland te versterken. Zij werkte onder meer bij ontwikkelingsmaatschappij Horizon en heeft veel ervaring met de arbeidsmarkt Flevoland. Senf: “Voldoende bagage dus om aan de slag te gaan en met de regio een deskundig bureau neer te zetten. Denk overigens niet aan een groot bureau, we moeten slagvaardig blijven. Met een beleidsmedewerker, een communicatieadviseur en een programmamanager zetten we een mooie stap voorwaarts.”

//Einde bericht

Bron: FlevolandWerkt!

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Contactinformatie
Cees Steijger
T: 0655592365
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: