Ontwikkeling Landgoed Bolivia voorbeeld voor toekomstbestendige groei Bonaire

Foto:

Kralendijk, 20 Juni 2022 /EZPress/ - De wijze waarop Landgoed Bolivia op Bonaire met de inbreng van professionals op het gebied van landschapsontwikkeling, duurzaam bouwen en natuurbeheer wordt gerealiseerd, kan als voorbeeld dienen voor een toekomstbestendige groei van het eiland.

De publicatie vandaag van een door het internationaal gerenommeerde bureau KuiperCompagnons en Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling samengestelde nota ‘Landschapsvisie Landgoed Bolivia’ maakt duidelijk hoe op een verantwoorde manier harmonie kan worden gevonden tussen enerzijds het behouden, herstellen en versterken van de natuurlijke rijkdommen en het cultureel erfgoed van Bonaire en anderzijds perspectief kan worden geboden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Hoewel de nota betrekking heeft op de ontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia, is de beschreven visie, met de bijbehorende wijze waarop deze in de praktijk kan worden gebracht, van toepassing op het gehele eiland. Ook elders op Bonaire spelen uitdagingen waarvoor KuiperCompagnons en Metafoor – mede op basis van hun expertise en ter plaatse verricht onderzoek – oplossingen aanreiken om een robuust raamwerk van natuur op land en in de zee vorm te geven, met oog voor de transitie van het klimaat. Binnen dit raamwerk ligt de ruimte om op de juiste plekken kwalitatieve woningen voor huidige en nieuwe eilandbewoners te realiseren, circulair en zelfvoorzienend, maar ook om een meer diverse economie te creëren en kwaliteitstoerisme te stimuleren.

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Lees hier de gehele nota

Contactinformatie
Matthijs Witting
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: