Netbeheerders kunnen samenwerken om CO2-uitstoot te verminderen

Den Haag, 01 Maart 2022 /EZPress/ - Netbeheerders van de kabels en leidingen voor gas- en elektriciteit kunnen samenwerken bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geconcludeerd na een eerste beoordeling van de voorgelegde plannen. Het gaat hier om het samen bepalen van de prijs van de uitstoot van een ton CO2 bij berekeningen van investeringen.

Wat is er aan de hand?
Netbeheerders moeten in de komende jaren investeren in de gas- en elektriciteitsnetten. Die investeringen zijn onder andere nodig voor de energietransitie naar duurzame energie. Bij het aanleggen en beheren, maar ook bij het gebruik van de netten, komt CO2 vrij. Door extra te investeren, kan de CO2-uitstoot beperkt worden.

Netbeheerders wilden in 2021 onderling afspreken dat ze - om te beginnen - een prijs van 50 euro per ton CO2 gaan gebruiken bij inkoop- en investeringsbeslissingen. Op die manier wordt het aantrekkelijker om investeringen te doen die leiden tot minder CO2-uitstoot. Immers, hoe minder CO2 ze uitstoten, hoe lager de kosten. Op basis van een groeimodel zal de prijs worden verhoogd waarmee de CO2-prijs in lijn blijft met de huidige prijs voor een ton CO2 in de internationale CO2-emissiehandel ETS. Bij de verhogingen van de CO2-prijs baseren de netbeheerders zich op de meest recente milieuprijzen die het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving rekenen voor een ton CO2. De ACM heeft dit voornemen in het najaar van 2021 beoordeeld. Inmiddels hebben partijen de rekenprijs verhoogd naar 100 euro.

Wat vindt de ACM?
Bedrijven mogen samenwerken om een bijdrage te leveren aan vastgelegde klimaatdoelstellingen. De ACM heeft de samenwerking getoetst aan de Mededingingswet. De prijs van 50 euro per ton CO2 levert geen merkbaar effect en daarmee geen beperking van de mededinging op, maar dat kan anders zijn bij hogere prijzen voor CO2. Daarom heeft de ACM gekeken of deze samenwerking in aanmerking komt voor een uitzondering op het kartelverbod. Bij dit soort duurzaamheidssamenwerkingen beoordeelt de ACM of de voordelen opwegen tegen de nadelen. De ACM concludeert dat ook bij een hogere prijs voor de CO2, de baten opwegen tegen de mogelijke kosten.

Bovendien komt er een billijk deel van de voordelen ten goede aan de consument, is de samenwerking noodzakelijk om de voordelen te behalen en blijft er voldoende ruimte voor concurrentie. Daarom valt deze samenwerking onder de uitzondering van het kartelverbod en mogen de netbeheerders op dit punt samenwerken.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: