Kabinet moet met antwoord komen op vergrijzing

Nieuwegein, 12 Januari 2022 /EZPress/ - De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt laat dit pijnlijk duidelijk zien. In een brief roepen de gezamenlijke ouderenorganisaties het nieuwe kabinet op om de demografische trends niet langer te negeren.

Er zijn veel te weinig interessante woonalternatieven voor ouderen, die daardoor niet verhuizen. Dat is niet prettig voor ouderen, want velen willen graag naar een kleinere woning met zorg in de buurt. Maar het belemmert ook de doorstroming op de woningmarkt. Daarnaast zijn wijken en de bijbehorende voorzieningen niet ingericht op de groeiende groep ouderen. Senioren hebben behoefte aan activiteiten en contacten dicht bij huis, maar die zijn er onvoldoende. Het gevolg: een toenemend sociaal isolement en een groter beroep op zorg.

Nederland vergrijst. Dat is mooi. Want de steeds vitalere ouderen zetten zich massaal in voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Zonder hen zou Nederland vastlopen. Maar de vergrijzing zorgt ook voor uitdagingen, zoals de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden, de druk op de zorg en de teruglopende koopkracht van ouderen.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen is nieuw en samenhangend beleid nodig, maar de urgentie dringt volgens ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, KBO Brabant en NOOM nog steeds niet door bij de politiek.

Er is al veel gepraat over ouderen, maar steeds vanuit het idee dat ouder worden leidt tot meer zorg en afhankelijkheid. De ouderenorganisaties bepleiten een veel breder perspectief. Niet alleen vanuit zorg, maar ook vanuit wonen, welzijn, inkomen, gezondheid en zingeving. Alleen dan kunnen mensen zich tot op hoge leeftijd inzetten voor de samenleving en blijven meedoen. Natuurlijk zal voor een groep zorg nodig blijven, maar met preventief beleid kan veel zorg worden voorkomen.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, KBO Brabant en NOOM vragen het nieuwe kabinet in de brief om anticiperend vermogen, een integraal beleid en daadkracht. Zij geven in vijf puntenOpen dit document met ReadSpeaker docReader goede handvatten voor zulk beleid. De seniorenorganisaties zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden.

//Einde bericht

Bron: KBO-PCOB

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: