Start bouw specialistisch geriatrisch behandelcentrum Zorgbalans

Hillegom, 03 December 2021 /EZPress/ - Op 2 december is de bouw gestart van Sonnevanck, een specialistisch geriatrisch behandelcentrum van Zorgbalans in Hillegom. Dit centrum voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag en acute opname wordt gerealiseerd in nauwe afstemming met de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het behandelcentrum heeft een regionale functie voor de inwoners van Zuid-Kennemerland, Zuid-Holland Noord en Amstelland-Meerlanden die tijdelijke of permanente zorg nodig hebben. Sonnevanck wordt naar verwachting begin 2023 in gebruik genomen.

In dit nieuwe behandelcentrum, dat wordt gebouwd naast de al bestaande woonzorglocatie Den Weeligenberg, kunnen met name ouderen met een zware zorgvraag terecht voor kortdurende opname of een interventie vanuit een andere instelling. Ook is er ruimte voor mensen die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige omgeving. In Sonnevanck worden 48 studio’s gerealiseerd, verdeeld over zes woongroepen, en twee (logeer)kamers. Het behandelcentrum bestaat uit drie bouwlagen. Op de begane grond hebben de huiskamers een afgeschermd terras, op de verdiepingen is er een groot en veilig balkon.

Complexe zorgvraag
De druk op de zorg neemt toe: mensen worden steeds ouder, hebben meer zorg nodig en de zorgvraag wordt steeds complexer. Zorgbalans ziet vaker situaties waarin cliënten het wonen binnen een woonzorglocatie voor andere bewoners ontregelen. Dit kan gaan om cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag en/of psychiatrische problemen die thuis wonen en acuut zorg nodig hebben. De complexiteit van deze doelgroep vraagt om goed voor deze zorgvraag opgeleide zorgmedewerkers en een veilige omgeving voor de cliënt. Dit komt samen in dit nieuwe behandelcentrum.

Sonnevanck is een beoogd expertisecentrum, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Het centrum wordt opgezet in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring binnen Zorgbalans en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die in dit behandelcentrum wordt opgebouwd, wordt breder gedeeld in de regio.

Naam behandelcentrum
Vandaag werd tijdens de start van de bouw de naam van het behandelcentrum bekend gemaakt. Medewerkers en belanghebbenden konden een naam aandragen voor dit nieuwe centrum. Een gemêleerde jury heeft uit maar liefst 101 voorstellen een top drie gekozen. Van deze namen kreeg Sonnevanck de meeste stemmen. Bij deze – door alle coronamaatregelen – intieme bijeenkomst waren een klein aantal belanghebbenden aanwezig, zoals vertegenwoordigers van de zorgkantoren van Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans: ‘In woonzorglocatie Den Weeligenberg heeft men zeer veel ervaring met het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag en/of psychiatrische problemen. De start van de bouw is voor ons een belangrijke mijlpaal: na vele jaren nemen wij afscheid van de tijdelijke gebouwen en kunnen wij straks deze specialistische zorg bieden in een nieuw behandelcentrum volledig passend bij de behoefte van onze cliënten. Zorgbalans wil iedereen bedanken die bijdraagt aan de realisatie van het behandelcentrum’.
//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: