Meer personen met studieschuld, gemiddelde studieschuld gelijk gebleven

Den Haag, 24 November 2021 /EZPress/ - Het aantal personen met een studieschuld was begin 2021 hoger dan een jaar eerder. Na een toegenomen stijging in de afgelopen jaren is de gemiddelde schuld ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. De totale Nederlandse studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg 24,4 miljard euro. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Begin 2021 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld, dit zijn er ruim 100 duizend meer dan een jaar ervoor. In coronajaar 2020 waren de slagingspercentages in het voortgezet onderwijs hoger en minder jongeren namen een tussenjaar. Hierdoor zijn meer jongeren gaan studeren.

Totale studieschuld blijft toenemen
De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was 24,4 miljard euro begin 2021. Dit is 1,6 miljard meer dan het jaar ervoor, een stijging van ruim 7 procent. De studieschuld loopt elk jaar op en is sinds 2015, het jaar van invoering van het leenstelsel, verdubbeld.

Gemiddelde studieschuld gelijk gebleven
De gemiddelde studieschuld is begin 2021 gelijk gebleven. De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 15,2 duizend euro in 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid enkele maatregelen genomen om studenten te helpen bij de bekostiging van hun studie, bijvoorbeeld korting op lesgeld, cursusgeld en collegegeld.

Hoogste studieschuld onder 25- tot 30-jarigen
Jongeren tot 20 jaar hadden begin 2021 een studieschuld van gemiddeld 2,6 duizend euro. Zij studeren vaak nog, en bouwen meestal nog schuld op. De gemiddelde studieschuld onder jongeren tot 20 jaar was in 2021 30 procent lager dan in 2020.

Van de 535 duizend personen in de leeftijdscategorie 20 tot en met 25 jaar is ongeveer de helft nog actief student, zij bouwen nog schulden op. De andere helft wordt geacht af te lossen. De gemiddelde schuld is met 12,8 duizend euro nagenoeg gelijk gebleven.

In de hogere leeftijdsgroepen is de gemiddelde studieschuld juist gestegen. Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden de grootste studieschuld. Zij zijn doorgaans klaar met hun studie en gestart met aflossen. Hun studieschuld bedroeg gemiddeld 19,1 duizend euro. Ook waren er nog een half miljoen personen van 30 jaar of ouder met een studieschuld van gemiddeld 17,9 duizend euro.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: