Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland helpt bij vinden werk

Foto:

Almere, 16 September 2021 /EZPress/ - Flevolanders die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of deze dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland (RMT Flevoland).

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Landelijk gaan 35 RMT’s daar dit en komend jaar een belangrijke rol in spelen. Voor de
aanpak heeft het kabinet eerder € 195 mln. beschikbaar gesteld.

Takenpakket RMT
De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, SBB, onderwijs, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis (12 maart 2020) hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Ook zelfstandige ondernemers
De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich ook op zelfstandig ondernemers, onder andere door het inzetten van scholing. In het geval de ondernemer kiest voor het beëindigen van het bedrijf kunnen RMT’s ook begeleiden naar werk in loondienst.

Bieden van nieuwe kansen
Namens de werknemersorganisatie CNV zit Rob Ton in de Stuurgroep van RMT-Flevoland. Hij zegt: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Ik ben verheugd dat we ons gezamenlijk kunnen inzetten om mensen in Flevoland die werkloos raakten of dreigen te raken, weer nieuwe kansen te bieden.”
Zijn collega en Stuurgroep lid Andries de Vries van het FNV vult aan: “Met bijzondere overstappen van de ene naar de andere sector creëren wij die nieuwe kansen. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben mensen hulp bij nodig. Mijn advies is dan ook: ga naar het RMT-Flevoland waar een team van experts je advies kan geven en je vooruithelpt om jouw kansen op een baan of nieuwe opdrachten te vergroten.”

Meer informatie: www.rmtflevoland.nl

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Hulp nodig bij vinden van werk, klik op deze linkDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: