Basisch water tegen kiespijn bij tandzorg ingevoerd

Foto:
Margriet de Haan en Jacob Brandsma (eigen foto)

Brief naar regering na verzoek VWS om een kabinetsreactie op CDA initiatiefnota mondzorg “Een goed begin is het halve werk” d.d. 30-6-2021 door Joba van den Berg

Sneek, 16 Augustus 2021 /EZPress/ - Basisch water met een pH van 9,2 wordt als vernieuwende methode ingezet ter bestrijding van kiespijn, wortelontsteking, pockets en parodontitis bij Ozontandzorg te Sneek. Bij een acute tandwortelinfectie kan het handig zijn om de wortel non-invasief te ontzuren met basisch drinkwater alvorens eventueel een tandartsboor in te zetten om een caviteit of wortelkanaal uit te boren.

CDA initiatiefnota
Tekortkomingen van reguliere Tandheelkunde bij de jeugd heeft het CDA ertoe gebracht om een Initiatief nota mondzorg “Een goed begin is het halve werk” op te stellen onder eindredactie van Joba van den Berg de datum 30 juni 2021. Deze is in de vaste commissie voor VWS besproken op 8-7-2021. De commissie heeft een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Minister gevraagd d.d. 13-7-2021. (2021Z13625)

Brief aan minister
Als reactie op de nota heeft Jacob Brandsma van praktijk Ozontandzorg te Sneek een brief gezonden naar Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark d.d. 12-8-2021 met verwijzing naar zijn eerdere brief aan de CDA Tweede Kamerfractie d.d. 12-7-2021.

Meer aandacht nodig voor desinfectie
Er dient meer aandacht te komen voor non-restorative cavity treatment NRCT en atraumatic restoration treatment ART zoals het rapport terecht stelt. Maar onderbelicht probleem volgens Brandsma is dat er niet of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan desinfectie, het steriel maken van de tandbeenmatrix met tubulaire kanaaltjes in de wortel, kortom het microbioom van dentules, voor wat betreft het toekennen en honoreren van prestatiecodes en dus praktijkopbrengsten.

Basisch water
Complementaire, niet-reguliere methodes op basis van bijvoorbeeld ozon uit het product Healozon en basisch water van het product Water-revolution.com verdienen aandacht om door politiek en Nederlandse Zorgautoriteit NZA te worden erkend om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit soort innovaties ruimte geven in het vergoedingsstelsel is volgens Brandsma van Ozontandzorg noodzakelijk om te werken aan een “gaatjes vrije generatie” zoals door het CDA prijzenswaardig in de initiatief nota mondzorg wordt gepropageerd.


//Einde bericht

Bron: Ozontandzorg

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Contactinformatie
Jacob Brandsma
T: 0515760800
E: klik hier



Bij dit bericht hoort bijlage Basisch water tegen kiespijn bi.


Download foto: Low-res Full-res



EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: