Rabobank gaat vergoeding vragen voor contant geld opnemen

Nieuwegein, 25 Juni 2021 /EZPress/ - De Rabobank heeft aangekondigd een vergoeding te vragen voor het opnemen van contant geld. Daarmee houdt de Rabobank zich niet aan de afspraken die zij in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) maakt. In het MOB zitten o.a. de DNB (De Nederlandsche Bank) en consumenten- en seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB. Het MOB heeft opdracht gegeven tot onderzoek door een extern adviesbureau (McKinsey) naar een maatschappelijk efficiënte, robuuste en veilige infrastructuur voor chartaal geld (munten en papiergeld) op middellange termijn. Het onderzoek gaat uit van een structureel lager gebruik van contant geld en veronderstelt dat de behoefte aan contant geld wel blijft bestaan, omdat het een wettig betaalmiddel is en diverse maatschappelijke functies vervult. Tijdens het onderzoek worden de aanbieders en gebruikers van de chartale infrastructuur, zowel afzonderlijk als via een zogenoemde begeleidingsgroep, geraadpleegd. Het onderzoek moet op 1 juli 2021 afgerond zijn. Tijdens het onderzoek de regels aanpassen en veranderingen aankondigen, zoals de Rabobank nu doet, beïnvloedt de uitkomst ervan. Wij vragen DNB en het MOB om de bank daarop aan te spreken.

Meer informatie: https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/tarieven-en-voorwaarden/wijzigingen/

//Einde bericht

Bron: KBO-PCOB

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: