Meer ruimte voor openluchttheaters

`s-Hertogenbosch, 23 Juni 2021 /EZPress/ - De recent aangekondigde versoepelingen bieden voor de Nederlandse openluchttheaters weer wat meer ruimte. Door het hanteren van de 1,5 meter afstand voor het maximaal toegestaan aantal bezoekers is voor een aantal voorstellingen voldoende publiek te ontvangen om kleinschalige voorstellingen door te kunnen laten gaan. Anderzijds geeft vooraf testen ook de mogelijkheid om enkele grootschalige voorstellingen, zoals populaire concerten, door te laten gaan.

Na de vorige versoepelingen was de Nederlandse Vereniging Openluchttheaters nog zeer teleurgesteld omdat er voor kleine theaters een maximum van slechts 50 bezoekers toegestaan was. Hierdoor zijn de deuren van de meeste openluchttheaters de afgelopen maand nog dicht gebleven.
Gezien de aard van de voorstellingen en het feit dat bezoekers van openluchtvoorstellingen vaak pas op het laatste moment hun ticket kopen, zal de mogelijkheid om met vooraf testen de maximale capaciteit uit te nutten maar beperkt gebruikt worden. De meeste openluchttheaters zullen het maximaal aantal bezoekers baseren op de 1,5 meter regel. In de praktijk betekent dit ongeveer 25% van de normale capaciteit. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan met schermen tussen de bezoekers of een slim uitgekiende dambord-placering in sommige gevallen de capaciteit nog tot 45% oplopen.

Voor de openluchttheaters is het toelaten van meer bezoekers van essentieel belang omdat anders een 2de verloren seizoen dreigt. Bij de versoepelingen die eind mei aangekondigd werden zijn de openluchttheaters qua maximale toegestane bezoekers gelijk getrokken met de reguliere theaters en horeca. De reguliere theaters richten zich voornamelijk op de opening van het nieuwe seizoen vanaf september. Voor de openluchttheaters is dan het seizoen min of meer afgelopen. Het loslaten van alle beperkende maatregelen vanaf september is dan ook (te) laat voor de openluchttheaters.

In de komende maand zullen er al meer voorstellingen te zien zijn in de openluchttheaters. De vereniging Openluchttheaters Nederlands spreekt de hoop uit dat vanaf augustus de volledige programmering door kan gaan zonder vooraf testen.

//Einde bericht

Bron: OPENLUCHTTHEATERS.NL (Vereniging Nederlandse Openluchttheaters)

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: