Verbeterde koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

Den Haag, 09 Juni 2021 /EZPress/ - De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Van 2012 tot en met 2017 steeg de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht daalde. In 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op alle drie de eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. Zo maakte de verlaging van werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ruimte voor verhoging van de lonen. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon verhoogd.

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit arbeid verbeterde met 4,8 procent het meest op Sint Eustatius. Een doorsnee koopkrachtverandering van 4,8 procent in 2019 houdt in dat de helft van de personen er 4,8 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 7,2 procent. Eén op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Meeste koopkrachtwinst bij huishoudens met kinderen
Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor personen in eenoudergezinnen was de stijging het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 8,2 procent, 7,4 procent en 9,4 procent op vooruit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De koopkracht daalde bij minder dan een op de drie personen in eenoudergezinnen.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: