Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborg Sociale Woningbouw

Den Haag, 03 Mei 2021 /EZPress/ - Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft inmiddels het VNG-voorstel en enkele andere wijzigingen verwerkt in een nieuwe standaardovereenkomst. De VNG heeft hieraan haar goedkeuring verleend. WSW stuurt alle deelnemende gemeenten in mei 2021 de nieuwe overeenkomst ter ondertekening.

Ons voorstel voor de nieuwe standaardachtervangovereenkomst was mede gebaseerd op een ledenraadpleging in juni 2020. De definitieve versie wordt binnenkort op onze website geplaatst. De VNG adviseert gemeenten in te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst en deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend terug te sturen aan WSW.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: