Samenwerkingsconvenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden

Den Haag, 28 April 2021 /EZPress/ - Jonge gedetineerden in Flevoland worden bij hun terugkeer in de maatschappij voortaan persoonlijker begeleid. De verbeterde samenwerking tussen gemeenten en justitiepartners moet kun kans op een goede reïntegratie een stuk groter maken.

De 6 Flevolandse gemeenten, de jeugdgevangenis in Lelystad, de reclassering, Kinderbescherming, GGD Flevoland en andere instanties zetten onlangs hun handtekening gezet een nieuwe aanpak.

Pilotregio voor samenwerkingsafspraken
Flevoland is anderhalf jaar geleden gestart, als pilotregio, met het opstellen van regionale samenwerkingsafspraken. Deze werkwijze, waarbij de regio’s zelf samenwerkingsafspraken opstellen aan de hand van de landelijke handreiking nazorg jeugd, wordt nu landelijk ingevoerd.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: