Ondersteuningsproducten privacy voor nieuwe Wet inburgering

Den Haag, 14 April 2021 /EZPress/ - Gemeenten moeten voorbereidingen treffen voor informatievoorziening onder de nieuwe Wet inburgering. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Om de gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de ondersteuningsproducten privacy nu beschikbaar.

De privacy producten bieden een basis voor een zorgvuldige uitvoering van de wet conform de geldende privacywetgeving. Het is belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang hebben tot relevante informatie over de inburgeraar.

Om u als gemeente hiermee op weg te helpen zijn de volgende documenten nu beschikbaar:

- Handreiking Gemeentelijke gegevensverwerking nieuwe Wet inburgering; beschrijft de context van de gegevensverwerking en biedt een overzicht.
- Model Verwerkersovereenkomst nieuwe Wet inburgering; kan gebruikt worden door gemeenten om een overeenkomst af te sluiten met uitvoeringsorganisaties.
- Data Protection Impact Assessment (DPIA); bedoeld voor privacy-officers binnen de gemeente om de effecten van de nieuwe taken op de bescherming van persoonsgegevens in kaart te brengen.

Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG bieden gezamenlijk ondersteuning op het gebied van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Als onderdeel hiervan ontwikkelt de VNG verschillende ondersteuningsproducten op het gebied van informatievoorziening.

U vindt een overzicht van deze en andere documenten op de pagina Informatievoorziening in de nieuwe Wet inburgering` op vng.nl.

Gemeentelijk informatievoorzieningsplan
Daarnaast werkt de VNG aan een gemeentelijk informatievoorzieningsplan en een leveranciersbenadering. Het gemeentelijk informatievoorzieningsplan zal functioneren als een handreiking voor het landelijke informatiemodel, welke nu beschikbaar is. Het eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling beschrijft de samenhang van de inburgeringsketen. Welke is gericht op de samenwerking en de interactie tussen de organisaties die de keten vormen.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: