Raad van Europa keurt rapport goed over huisdeelplatforms

Den Haag, 24 Februari 2021 /EZPress/ - De governancecommissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden in de Raad van Europa heeft het rapport ‘Home sharing platforms: challenges and opportunities for municipalities’ goedgekeurd. Het rapport moet leiden tot een betere handhaving van dit onderdeel van de deeleconomie.

Rapporteur Róbert-Csongor Grüman (Roemenië, EVP/CCE) benadrukt voornamelijk de kansen die huisdeelplatforms bieden, zoals meer toegankelijke en betaalbare toeristische accommodaties en extra inkomsten voor bewoners. Maar hij benoemt ook welke negatieve gevolgen de toename van het delen van huizen heeft voor inwoners, zoals hogere prijzen voor accommodatie en minder beschikbare betaalbare huisvesting.

Het rapport is gericht op het bevorderen van het langetermijnbeleid en wettelijke en reglementaire kaders rondom duurzame ontwikkeling, eerlijke spelregels voor alle actoren en betere bescherming van de grondrechten van zowel inwoners als toeristen. Ook worden best practices genoemd van zowel de registratie en de gegevensverstrekking door platforms, als de vereenvoudiging van de regelgeving en de digitalisering van de systemen.

In het rapport worden lokale en regionale overheden aangemoedigd om het gesprek aan te gaan en samen te werken met de platforms en belangstellenden en om de bestaande regels meer onder de aandacht te brengen. Dat laatste zou leiden tot betere handhaving. In het verslag wordt er ook op gewezen dat het desbetreffende beleid moet worden herzien met passende politieke steun van de verschillende bestuursniveaus.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: