Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten

Den Haag, 18 Februari 2021 /EZPress/ - Gemeenten moet nu keuzes maken over hoe zij participatie willen toepassen, straks onder de Omgevingswet. In dit webcollege ziet u aan de hand van een voorbeeld hoe u de gevolgen en effecten in kaart kunt brengen van die keuzes.

De Omgevingswet geeft aan dát er participatie moet plaatsvinden. Er wordt niet gezegd hóe dat moet gebeuren. Iedere gemeente heeft de ruimte om hier zelf keuzes in te maken, zodat de manier van het toepassen van participatie bij die gemeente past. Het kan best een pittig proces zijn, om hier samen met de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenschap uit te komen.

In dit webcollege pakt Pascale Georgopoulou, coördinator participatie voor het programma Omgevingswet, er 1 mogelijke keuze uit en brengt stap voor stap de gevolgen en effecten in beeld. Hierbij gebruikt ze de `werkwijze structurele effecten Omgevingswet`. Een werkwijze waar u ook zelf mee aan de slag kunt en die u ook voor andere vraagstukken op het gebied van de Omgevingswet binnen uw gemeente in kunt zetten.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: