Pressroom Vrijensociaal

Vrij en Sociaal Nederland lijst 33 blijft

Foto:

Lijsttrekker Filippini van Vrij en Sociaal Nederland lijst 33 blijft, Lijst 30 Zeven splitst af.

Assen, 08 Februari 2021 /EZPress/ - Lijsttrekker Filippini van Vrij en Sociaal Nederland lijst33 blijft, Lijst30 Zeven splitst af.

Afgelopen weken heeft een kleine groep leden onder leiding van oud bestuursvoorzitter Anna Zeven en Willem Engel zich tegen de lijsttrekker Bas Filippini en het huidige VSN bestuur gekeerd. Al eerder werden meerdere pogingen gedaan om Bas Filippini te vervangen door Willem Engel en de partij “over te nemen” en een meer activistische koers te gaan voeren. Bij de inlevering van de stukken bij de Kiesraad is dit interne gevecht beslecht en is de splitsing tussen lijst 33 met Bas Filippini en lijst 30 met Anna Zeven een feit.

De groep van Lijst30 Zeven / Engel heeft vervolgens op eigen initiatief een niet-officiële ALV georganiseerd waarbij de leden onjuist zijn ingelicht. Dat op basis van de in deze ongeldige ALV met beperkte peilingen een vertrek van Lijsttrekker Filippini of het huidige VSN bestuur kan volgen, is onjuist. De peilingen zijn niet neutraal opgesteld, de uitkomsten behelzen nog geen 10% van de leden en hebben geen validiteit. De vragen waren suggestief, enkel “tegen` Filippini en het huidige VSN bestuur gericht en dit heeft helaas wederom voor veel verwarring gezorgd. Mede door de vele berichten van de actiegroep op social media en op de officiële en gekaapte website zonder medeweten van het bestuur.

De conclusie van deze ALV is dat 80% vóór een afsplitsing en een eigen Lijst30 is. Het bestuur van Vrij en Sociaal Nederland juicht het initiatief van de afsplitsing toe en zet in op een vreedzame ontvlechting van beide lijsten. Ook gaat het bestuur ervan uit dat de door deze groep gekaapte ICT en communicatie platformen door Lijst30 weer worden teruggegeven aan de vereniging. Deze week zal de Raad van State nog een uitspraak doen inzake het overzetten van de ondersteuningsverklaringen naar Vrij en Sociaal Nederland. Vrij en Sociaal Nederland wil zich nu verder op de verkiezingen richten met lijst 33 om een aantal belangrijke thema’s op te pakken, waaronder aanpassingen in het huidige Coronabeleid en een vrije en sociale samenleving, vóór de burger, tegen toenemende armoede en voor de getroffen ondernemers en zelfstandigen. Vanuit de menselijke maat.

Persvoorlichter Denis Wood
Mobiel 0628487085
Vaste lijn 0592 331509

Links:
website Vrij en Sociaal Nederland
website Vrij en Sociaal Nederland

Contactinformatie
Pers Vrij en Sociaal Nederland
T: 0628487085
E: klik hier


Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: