Meldpunt voor fouten in overheidsregistraties

Den Haag, 27 November 2020 /EZPress/ - Op 4 januari 2021 start het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Het meldpunt is bedoeld voor geregistreerden die de weg niet weten te vinden wanneer ze een fout in een basisregistratie constateren of die te maken krijgen met gevolgen van die fout(en) die ze zelf niet kunnen oplossen.

Het meldpunt krijgt daarin een coördinerende, dienstverlenende, analyserende, bemiddelende en registerende rol. De bronhouders en beheerder blijven verantwoordelijk voor het corrigeren van fouten. Voor gemeenten gaat het als verantwoordelijk bronhouder om de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken (WOZ).

Samenwerking
Het meldpunt heeft een directe samenwerking met bronhouders en beheerders om problemen van melders op te lossen en het stelsel van basisregistraties ook echt als stelsel te laten functioneren. Ook is er directe samenwerking met een groot aantal instanties waar melders tegen problemen aanlopen, denk aan het UWV en Toeslagen van de Belastingdienst.

Webformulieren
Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is vanaf 4 januari 2021 te vinden via rvig.nl en rijksoverheid.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens worden 3 webformulieren geplaatst: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven, zodat zij zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Het Meldpunt is begin 2021 in basisvorm ingericht. Gedurende 2021 wordt het Meldpunt doorontwikkeld.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: