Stageplaatsen zijn cruciaal voor mbo

Den Haag, 28 Oktober 2020 /EZPress/ - VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorgen van de MBO Raad over de problemen die het mbo-onderwijs heeft als gevolg van de corona. Het gaat dan onder meer om het aantal beschikbare stageplaatsen en de beperkte mogelijkheden voor onderwijs op afstand. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie op de oproep van de MBO Raad maandag.

Toekomstig personeel
Met de MBO Raad vinden VNO-NCW en MKB-Nederland dat mbo’ers hun afstuderen onder deze omstandigheden moeten kunnen uitstellen, en dat de kosten daarvan niet voor hun eigen rekening moeten komen. ‘De kwaliteit van het onderwijs is cruciaal, want het gaat hier om onze toekomstige medewerkers.’

Stages moeilijk nu
De ondernemingsorganisaties hebben hun leden al eerder opgeroepen om stageplaatsen te blijven aanbieden, maar wijzen er ook op dat dat voor veel bedrijven moeilijk is in de coronacrisis. Bedrijven zijn bijvoorbeeld noodgedwongen gesloten, hebben minder werk of minder mogelijkheden voor begeleiding van stagiaires (de zorg).

Goede studiekeuze
Volgens de ondernemingsorganisaties zijn de tekorten aan stageplaatsen niet alleen corona-gerelateerd. Ook in economisch betere tijden zijn er tekorten, terwijl er ook sectoren zijn met een grote vraag naar stagiaires, zoals de bouw en de techniek. ‘Daarom is het ook belangrijk dat studenten kiezen voor kansrijke beroepen en opleidingen.’

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: