Instrument BIK doet waarvoor het bedoeld is

Den Haag, 22 Oktober 2020 /EZPress/ - De tijdelijke Baangelateerde Investeringskorting (BIK) doet precies waarvoor het bedoeld is, namelijk de bedrijfsinvesteringen terug op niveau brengen. Daardoor wordt de toekomstige productie- en groeicapaciteit van Nederland niet blijvend aangetast. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de analyse van de BIK die het Centraal Planbureau naar buiten heeft gebracht.

Effectiever
Het CPB bevestigt dat de BIK het beste instrument is om op korte termijn de investeringen bij bedrijven te verhogen. De terugval in investeringen in 2020 wordt met inzet van de BIK met in totaal 7,5 mld aan extra investeringen in de jaren 2021-2015 hersteld. Voor het herstel van de investeringen van bedrijven is de BIK effectiever dan alternatieve aanwendingen, aldus het CPB. Een voordeel is dat de BIK wordt verrekend in de loonbelasting en niet in de winstbelasting, waardoor bedrijven die nu geen zwarte cijfers schrijven toch van de regeling gebruik kunnen maken.

Generiek
VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken het belang van het generieke karakter van de regeling. Het CPB geeft aan dat er hierdoor minder sprake is van een verdringingseffect (dat de ene investering ten koste gaat van de andere). Volgens het CPB zou een investeringskorting die meer is gericht op kleine bedrijven mogelijk een groter effect kunnen hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de drempel per bedrijf te verlagen. Een dergelijk voorstel zou in samenhang moeten worden bezien met de al bestaande regeling KIA, die juist gericht is op kleinere investeringen, aldus de ondernemingsorganisaties.

Corona
De BIK is er primair op gericht de investeringsterugval door de coronacrisis te corrigeren. Daarin slaagt het instrument. Bij blijvende terugval van investeringen verzwakt de productiecapaciteit van bedrijven en de daarmee verbonden werkgelegenheid. De BIK voorkomt dit. Bij de vergelijking van de BIK met andere instrumenten voor herstel van investeringen is het zaak het oogmerk van de regeling scherp voor ogen te houden, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Andere tijdelijke instrumenten, ook een tijdelijke verlaging van de vennootschapsbelasting of de werkgeverslasten, zijn minder effectief voor herstel van de bedrijfsinvesteringen dan de BIK.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPressĀ® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: