VNG stuurt position paper over Belastingplan 2021 naar Kamer

, 20 Oktober 2020 /EZPress/ - De VNG plaatst een aantal kanttekeningen bij het Pakket Belastingplan 2021. Het gaat voornamelijk om tarieven en regelingen met betrekking tot de energietransitie. Daarnaast vragen we om een fiscaal gerichte vrijstelling in de WKR voor thuiswerken.

De komende weken behandelt de Tweede Kamer het Pakket Belastingplan, hierin staan de plannen van het kabinet voor de belastingen van 2021. We stuurden een position paper naar de Kamer waarin we aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

Werkkostenregeling en thuiswerkvergoeding
Gemeenten zouden graag zien dat in het Belastingplan 2021 een fiscaal ruimer en eenvoudiger kader komt voor thuiswerken. Hierbij kan worden gedacht aan een fiscaal gerichte vrijstelling in de WKR voor thuiswerken. Een dergelijke gerichte vrijstelling is ook voor reiskosten woon-werkverkeer praktijk. Een andere optie is het vergroten van het percentage van de vrije ruimte in de WKR.

Duurzame verbouwing onder 9% btw
Ons voorstel is de terugvraagoptie voor btw (21%) op aankoop en installatie van zonnepanelen te verruimen naar het verduurzamen van woningen en de arbeidskosten hiervoor onder het 9%-tarief te laten vallen. Dit heeft een stimulerend effect op de arbeidsmarkt en duurzaamheid.

Openbare laadpalen
Wij zijn tevreden dat het verlaagde belastingtarief voor elektrische laadpalen verlengd wordt maar er moet een structurele oplossing voor laadpalen komen, zodat ze gemakkelijker geplaatst kunnen worden.

De Postcoderoosregeling voor lokale burgercoöperaties moet rendabel blijven
Een goede verdeling van lusten en lasten moet ondersteund worden met een goede, vernieuwde Postcoderoosregeling met een terugverdientijd van 7 jaar. Daarbij is een overgangsregeling van minimaal een half jaar nodig. De limiet voor de minimumgrootte voor deelname moet geschrapt of aangepast worden. Zo kunnen dorpsmolens ook meedoen. Ook wensen we een geleidelijke overgang van de subsidie boven de maximale limiet in plaats van een harde grens.

//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: