Werkgevers helpen bij omscholing personeel

Den Haag, 20 Oktober 2020 /EZPress/ - Er moet een servicenummer komen voor werkgevers die personeel moeten laten gaan. ‘Dan kan er samen worden gekeken naar een manier om dat personeel naar ander werk te begeleiden.’ Dat zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen dit weekend bij EenVandaag.

Aanleg in plaats van diploma
Volgens Thijssen is omscholing nodig nu er door corona in bepaalde sectoren, zoals de horeca, ontslagen vallen, terwijl andere sectoren (zorg, techniek) juist om mensen zitten te springen. Werkgevers moeten daarbij niet te veel naar de diploma’s kijken, maar meer naar de aanleg van mensen, stelt zij.

Toegang tot fondsen
De bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van sectoren kunnen helpen bij omscholing van werknemers. ‘Maar voor het midden- en kleinbedrijf is het lastig om een weg te vinden naar deze fondsen. Dat moet makkelijker worden, zeker nu bedrijven alle moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden’, aldus Thijssen. Tegelijkertijd moeten werknemers eerder in actie komen, en niet wachten tot ze hun baan kwijt zijn.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: